Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Project I. - equipment design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E183025 Z 6 0P+6C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Individual semestrial project scoping to design, to perform strength calculations and to prepare technical drawings of given machine or apparatuss from proces industry or energy systems, i.e. heater, cooler, condenser, boiler, evaporator, turbine, blower, pump, mechanically mixed vessel with heat transfer, adsorber, absorber, distillation column.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Basic design of equipment, definition of fundametal disposition and dimensions.

•Fundamental strength calculations, strength calculation of pressure parts according to standard EN 13445.

•Usage of suitable software during designing (PV Elite, 3D modellers).

•Technical drawings in the form of partial assemblies and parts for fabrication.

•Methodology of equipment´s price estimation.

•Individual project under supervision of given teacher.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Given by recommendation of teacher, i.e.:

•Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6

•Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9

•EN 13445. Unfired pressure vessels. Brusel: European Committee for Standardization, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6716106.html