Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Processing Lines

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181100 Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.

Požadavky:

Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/VLP/VLP.htm

Osnova přednášek:

1.VL obecně, bilance VL, vztah VL a okolní prostředí. Teoretické návrhy VL a praktické provozní zkušenosti.

2.VL v chemickém průmyslu - petrochemie.

3.VL v chemickém průmyslu - petrochemie.

4.Potravinový řetězec, údržnost potravin, příčiny zkázy potravin, prodloužení trvanlivosti. Druhy a účel zásob ve VL. Způsoby snižování energetické náročnosti VL. Cíle potravi-nářského průmyslu. Postup při návrhu VL

5.Výrobní linky v mlékárnách (flow sheet mlékárny, příjem a ošetření mléka, pasterace a sterilace, výroba konzumního mléka, výroba sušeného mléka).

6.Výrobní linky v mlékárnách (výroba másla, jogurtu a zakysaných výrobků, mražených krémů, tvarohu, měkkých a tvrdých sýrů).

7.Výroba sladu (flow sheet VL, příjem ječmene, máčení, klíčení, hvozdění, konečná úprava sladu).

8.Výroba piva (flow sheet VL, příjem, čištění a uskladnění surovin, příprava sladu, práce a schéma varny, chlazení a filtrace mladiny, spilka a CK tanky, ležácký sklep, kvasniční hospodářství, lahvárenská linka a KEG sudy).

9.VL v cukrovarech (flow sheet VL, příjem a ukládka řepy, čištění a praní řepy a výroba řízků, těžení šťávy a zpracování vyloužených řízků, vápenka a hašenka, epurace (čištění šťávy), třtinové cukrovary).

10.VL v cukrovarech (odpařovací stanice, varna, cukerní hospodářství, tepelně-energetická centrála, vodní hospodářství, kondenzační stanice, nové směry v technologii).

11.VL na výrobu mouky (flow sheet VL mlýnů, obilní zrno - popis a složení, čištění zrna, příprava zrna před mletím, mletí obilí, třídění a čištění krupice a mouky).

12.VL pekařského průmyslu (flow sheet VL, VL na výrobu chleba - výroba kvasu, popis a funkce VL, procesy ke kterým dochází při pečení a v upečeném chlebu, VL na rohlíky, pekařské pece).

13.VL na výrobu škrobu (sacharidy = cukry a škroby, suroviny pro výrobu škrobu, flow sheet VL na výrobu škrobu z brambor a kukuřice, rafinace škrobového mléka, hydrolýza škrobu, modifikované škroby).

14.VL tukového průmyslu (suroviny pro výrobu tuků, výroba surového oleje, výroba stolní-ho oleje, výroba ztužených tuků)

Podle možností exkurze do pivovaru, pekárny a Coca-Coly.

Osnova cvičení:

1.Ekonomický rozbor tepelné a tlakové pasterace šťávy.

2.Příklady z VL petrochemického průmyslu.

3.Příklady z VL petrochemického průmyslu.

4.Porovnání ohřevu drčáky a deskovými zahřívači.

5.Vliv zapojení deskového a trubkového barometrického zahřívače.

6.Temperace sila na cukr, návrh ventilátoru, optimalizace návrhu.

7.Využití nanofiltrace k zahušťování šťávy. Bilance fluidní sušárny cukru a řepných řízků.

8.Pásová sušárna bez a s recirkulací sušícího vzduchu - vliv na spotřebu energie.

9.Návrh linky na výrobu sušeného mléka (hmotová a entalpická bilance linky, pastér a re-kuperace tepla, odparka, sušárna vč. příkonu ventilátoru a rozprašovacího kotouče)

10.Návrh linky na výrobu sušeného mléka (návrh způsobu regulace, optimalizace linky)

11.Návrh linky na výrobu sušeného mléka (další možnosti optimalizace linky).

12.Návrh a výpočet cukrovarnické odparky.

13.Návrh a optimalizace cukrovarnické odparky.

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Získat poznatky z následujících oblastí průmyslu:

Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.

Studijní materiály:

Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT

Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2145406.html