Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z hydraulických pochodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18O005 ZK 60P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

V tomto předmětu se student seznámí se složitějšími případy dopravy tekutin v potrubí, prouděním tekutin v porézních přepážkách, prouděním v elementech filtračních aparátů, sedimentačními operacemi, separací směsí v polích odstředivých sil, průtokem ve fluidních ložích, prouděním a homogenizací v aparátech se statickými nebo rotačními (mechanickými) míchadly.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Volba tématiky podle zaměření práce doktoranda. Doporučení literatura pro studium.

2.Konzultace.

3.Vypracování práce na dané téma.

4.Diskuse.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

dle doporučení

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882702.html