Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tepelné procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181074 Z,ZK 6 4P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.(Pro oborové studium Ekotechnika)

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Výměníky tepla - klasifikace, konstrukční uspořádání (Rekuperátory a regenerátory. kotlové, deskové a spirálové výměníky tepla).

2. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Intenzifikace přenosu tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch.

3. Standardy TEMA a ALPEMA.

4. Teorie výměníků tepla. Návrhový a kontrolní výpočet. Odhady součinitele prostupu tepla.

5. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů.

6. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Termokomprese a mechanická komprese. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů.

7. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu.

8. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10567002.html