Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

MÍCHÁNÍ V HETEROGENNÍCH SYSTÉMECH

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ003 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout
Cvičící:
Tomáš Jirout
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Studium je zaměřeno na operace a procesy odehrávající se v heterogenních míchaných soustavách. Popisuje tyto operace a návrh příslušných míchacích zařízení, tj. mechanicky míchaných zásobníků, rektorů a bioreaktorů, dispergačních zařízení, statických směšovačů, in-line směšovačů a kolonových a fluidních zařízení. Předmět rozvíjí znalosti získané v magisterském studiu a vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Rozdělení operací probíhajících v míchaných heterogenních soustavách.

•Základní parametry heterogenních dispergovaných soustav s-l, l-l, g-l.

•Hydrodynamika míchaných soustav, turbulence, rozložení dob prodlení, mikro-míchání.

•Míchání nenewtonských látek a disperzí.

•Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla.

•Typy a chování suspenzí, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, suspendace pevné fáze v kapalině,

resuspendace, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech pevná fáze – kapalina.

•Dispergace a stabilizace suspenzí.

•Typy a chování emulzí, fázové rovnováhy, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, dispergace a

stabilizace emulzí, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech dvou a více nemísitelných kapalin.

•Typy aerovaných soustav a aeračních zařízení, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, aerace plynů

v kapalině, zádrž plynu, zahlcení míchadla či kolony, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech kapalina – plyn.

•Provedení, typy a konstrukce míchacích zařízení.

•Geometrický návrh resp. basic-design míchacích zařízení. Scale-up.

•Dimenzování, vibrace, volba materiálu, spolehlivost a údržba.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Paul, E. L., Atiemo-Obeng, V. A., Kresta, S. M.: Handbook of industrial mixing: science and practice. Canada: JohnWiley & Sons, Inc., 2003, 1377 p. ISBN 0-471-26919-0

•Kresta, S.M., Etchells, A.W., Dickey, D.S., Atiemo-Obeng, V.A.: Advances in Industrial Mixing. Canada: John Wiley& Sons, Inc., 2016, 964 p. ISBN 978-0-470-52382-7

•Cullen, P J., Romañach, R. J., Abatzaglou, N.: Pharmaceutical Blending and Mixing. Wiley-VCH Verlag&Co. KGaA, 2015. 511 p. ISBN 9780470710555 (print) 9781118683453 (E-book)

•Tadros, T, Dispersion of Powders in Liquids and Stabilization of Suspensions. Wiley-VCH Verlag&Co. KGaA, 2012. 281 p. ISBN 978-3-527-32941-0

•Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-0330-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6681906.html