Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Progressive Processes of Energy Utilization

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E183014 Z 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jan Skočilas
Přednášející:
Jan Skočilas
Cvičící:
Jan Skočilas
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty populární a průřezovou formou s problematikou tří studijních oborů na fakultě strojní. Na zajištění a náplni předmětu se rovnou měrou podílejí ústavy zajišťující obory Technika prostředí (U12116), Energetika (U12115) a Procesní technika (U12118).

Část Technika prostředí představuje seznámení studentů s návrhem, realizací a řízením zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, tj. vytápěcích, větracích, klimatizačních a chladicích zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku a vibracím.

V části Energetika mají posluchači možnost prostřednictvím kombinace exkurze a tematických seminářů poznat problematiku racionální přípravy tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů energie a spektrum potřeb a aplikací těchto forem energie v průmyslovém i soukromém sektoru.

V části Procesní technika budou prezentovány základní typů strojů, aparátů a zařízení používaných v potravinářském, spotřebním a chemickém průmyslu, farmacii a zařízeních pro biotechnologie a ekologii (spalovny, čištění odpadních vod a plynů). Jejich zapojení a uspořádání bude prezentováno na vybraných výrobních linkách pro vybrané základní technologie.

Detailnější informace o konkrétně zvolených zajímavých dílčích problémech v jednotlivých oborech studenti následně získají při zpracování stručné konzultované seminární práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Společný úvod k probírané problematice a oborovému studiu

2. Informace a výklad problematiky energetiky ve vazbě na exkurzi

3. Exkurze - oblast energetiky (EC Kladno, ZEVO)

4. Informace a výklad problematiky techniky prostředí ve vazbě na exkurzi

5. Exkurze - oblast techniky prostředí (NTK)

6. Informace a výklad problematiky procesní techniky ve vazbě na exkurzi

7. Exkurze ? oblast procesní techniky (Staropramen, Lovochemie)

8. Podrobnější výklad problematiky energetiky ve vazbě na exkurzi

9. Podrobnější výklad problematiky techniky prostředí ve vazbě na exkurzi

10. Podrobnější výklad problematiky procesní techniky ve vazbě na exkurzi

11. Prezentace seminárních prací

12. Prezentace seminárních prací

13. Prezentace seminárních prací

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty populární a průřezovou formou s problematikou tří studijních oborů na fakultě strojní. Na zajištění a náplni předmětu se rovnou měrou podílejí ústavy zajišťující obory Technika prostředí (U12116), Energetika (U12115) a Procesní technika (U12118).

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4555206.html