Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

institut ekonomických studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G63E4301 Advanced Topics in Financial Management anglicky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
U77E0004 Applied Materials in Technology
 
anglicky Předmět není vypsán
U77E0006 Artificial Intelligence anglicky Předmět je vypsán
U00C6101 Bakalářská práce česky Z 6 0P+0C Předmět je vypsán
U63E1301 Business Economics anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63E0402 Communication Systems and Technologies
 
anglicky Předmět není vypsán
G63C0401 Competitive Intelligence
 
česky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
G63E2302 Controlling anglicky Předmět je vypsán
K63C2301 Controllingové řízení česky Předmět je vypsán
G63C2301 Controllingové řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
G63E1311 Corporate Financial Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G63E1301 Corporate Financial Management anglicky Předmět je vypsán
U63C4304 Daňový a celní systém česky Předmět je vypsán
U63C6301 Daňový systém ČR
 
česky Předmět není vypsán
16S3EFM Economic and Financial Modeling
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E3301 Economic and Financial Modelling anglicky Předmět je vypsán
G63E0201 Economics of Climate Change anglicky Předmět je vypsán
G63C1101 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
G63C9908 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
U63C5303 Ekonomika a vzdělávání česky Předmět je vypsán
U63C9930 Ekonomika vzdělávání
 
česky Z 5 12B Předmět není vypsán
U63C4301 Ekonomika vzdělávání
 
KZ 6 12B Předmět není vypsán
U63C9929 Ekonomika vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
G63E2303 Financial Law anglicky Předmět je vypsán
G63E2301 Financial Markets and Risk Management anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C5301 Finanční a daňový systém Předmět je vypsán
U63C9920 Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
U63C9907 Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
G63C2302 Finanční právo česky Předmět je vypsán
K63C2302 Finanční právo česky Předmět je vypsán
G63C0303 Finanční účetnictví
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
4912 German Intensive Course
 
Předmět není vypsán
G63E0202 Green Transition anglicky Předmět je vypsán
U63C9922 Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16E3501 Human Resources Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G77E2011 Industry 4.0
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E1401 Informatics anglicky Předmět je vypsán
U63C1401 Informatika česky ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U63E3401 Information Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E4401 Information Systems Design
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C4402 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
U63C9931 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky ZK 7 16B Předmět není vypsán
U63C3401 Informační systémy a projektování česky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
U04E0205 Intercultural Communication
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E1302 International Financial Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32-IPW-6 International Project Workshop
 
anglicky Předmět není vypsán
32-IPW International Project Workshop anglicky Předmět je vypsán
U77E0009 Introduction to Capturing and Processing of Digital Images
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0101 Introduction to Game Theory anglicky Předmět je vypsán
U00C4101 Jak psát kvalifikační práci
 
česky Předmět není vypsán
K77C0007 Komunikační systémy a sítě česky Předmět je vypsán
G77C0007 Komunikační systémy a sítě Předmět je vypsán
U63C9926 Logika
 
česky Předmět není vypsán
U63C3102 Logika
 
česky Předmět není vypsán
G63E3201 Macroeconomic Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E4201 Macroeconomics
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C0201 Makroekonomická analýza česky Předmět je vypsán
K63C3201 Makroekonomická teorie česky Předmět je vypsán
G63C3201 Makroekonomická teorie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
U63C4201 Makroekonomie česky Předmět je vypsán
U63C4401 Manažerská informatika
 
česky Předmět není vypsán
U63C6403 Manažerská informatika - tvorba webu, ERP česky Předmět je vypsán
U63C4403 Manažerská informatika – Microsoft 365 česky Předmět je vypsán
U63C5404 Manažerská informatika – databázové systémy česky Předmět je vypsán
U63C5403 Manažerská informatika – projektové řízení česky Předmět je vypsán
U63C5302 Manažerské nástroje a propočty česky Předmět je vypsán
U63C1101 Matematika 1 česky Předmět je vypsán
U63C2101 Matematika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63E1101 Mathematics 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63E1102 Mathematics 2 anglicky Předmět je vypsán
G63E2201 Microeconomic Theory anglicky Předmět je vypsán
U63E3201 Microeconomics
 
anglicky Předmět není vypsán
K63C2201 Mikroekonomická teorie česky ZK 3 24B Předmět je vypsán
G63C2201 Mikroekonomická teorie česky Předmět je vypsán
U63C3201 Mikroekonomie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
G63C0201 Modelování v ekonomické analýze
 
česky ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U63C2402 Moderní trendy v elektronických komunikacích česky Předmět je vypsán
G63E4201 Monetary Economics and Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
K63C0301 Oceňování podniku a projektů
 
Předmět není vypsán
G63C0301 Oceňování podniku a projektů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U63C5101 Operační výzkum česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C1301 Podniková ekonomika česky Předmět je vypsán
K63C0302 Podniková krize
 
Předmět není vypsán
G63C0302 Podniková krize
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U63C4302 Podnikové finance česky Předmět je vypsán
U63C2401 Počítačová gramotnost česky Předmět je vypsán
U63C1402 Počítačová gramotnost česky Předmět je vypsán
U00C6104 Praxe česky Předmět je vypsán
S63E0101 Primer in Mathematics
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E2301 Principles of Accounting
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U63E3301 Principles of Accounting anglicky Předmět je vypsán
U63E4302 Principles of Corporate Finance
 
anglicky Předmět není vypsán
U65E3301 Principles of Law
 
anglicky Předmět není vypsán
U00C9901 Projekt bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
G63C4401 Projektování informačních systémů Předmět je vypsán
K63C4401 Projektování informačních systémů Z,ZK 6 20B Předmět je vypsán
G63C2401 Projektování informačních systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G77C0008 Robotika Předmět je vypsán
U77E0007 Selected Technologies A
 
anglicky Předmět není vypsán
U77E0005 Selected Technologies B
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0201 Social Determinants of Global Business Předmět je vypsán
U63E0401 Social and Political Impacts of Modern ICT anglicky Předmět je vypsán
G63E1102 Statistical Analysis anglicky Předmět je vypsán
K63C1102 Statistická analýza česky Předmět je vypsán
G63C1102 Statistická analýza Předmět je vypsán
U63E3101 Statistics 1
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C3101 Statistika 1 česky Předmět je vypsán
U63C4101 Statistika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
G16E3101 Strategic Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G77E0007 Telecommunication Systems and Technologies
 
anglicky Předmět není vypsán
U77E0002 Transportation Technology
 
anglicky Předmět není vypsán
U77C0006 Umělá inteligence česky Předmět je vypsán
U63C0401 Učíme v MS Teams česky Předmět je vypsán
U63C9908 Vnitropodnikové informační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U63C6401 Vnitropodnikové řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U63E0202 World Economy and Business anglicky Předmět je vypsán
G77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti Předmět je vypsán
K77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti česky Předmět je vypsán
U63C5401 Zpracování dat a informační bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U63C5402 Zpracování podnikových dat Předmět je vypsán
U63C3202 Základy ekonomie
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
U63C9928 Základy ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
U00C4104 Základy odborné práce česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
U77C0008 Úvod do kybernetické a informační bezpečnosti Předmět je vypsán
U63C3301 Účetnictví česky Předmět je vypsán
U63C4303 Účetnictví v České republice česky Předmět je vypsán
G63C1301 Řízení podnikových financí česky Předmět je vypsán
K63C1301 Řízení podnikových financí česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32163.html