Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová gramotnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C1402 KZ 3 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Studenti se naučí základům práce s tabulkovým procesorem, vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat základní vzorce a funkce, ve vzorcích používat absolutní/relativní odkazy, vytvářet a formátovat grafy. Seznámí se s prací s databázemi v programu Excel, naučí se používat funkce pro vyhledávání, třídění a řazení dat, používat podmíněné formátovaní, seznámí se s možnostmi úprav uživatelského prostředí MS Excel.

Požadavky:

Účast na cvičeních je doporučená. Studenti jsou povinni se řídit Pravidly práce v PC učebně a dále Pravidly používání sítě ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Základní techniky práce s MS Excel 2010

a. Buňka, oblast, list, sešit, backstage view

b. Úprava pásu karet, panelu Rychlý přístup

c. Vkládání dat, listu, řádků, sloupců, skrývání/zobrazení

d. Kopírování, přemístění dat

e. Formát buněk, vlastní formát, práce se styly

f. Výška řádku/šířka sloupce, úpravy

g. Pojmenování buněk/oblastí

h. Adresování (relativní, absolutní, kombinace)

i. Řady a jejich automatické generování, tvorba vlastního seznamu

2. Podmíněné formátování

a. Vytvoření nového pravidla

b. Správa pravidel

3. Vzorce a funkce v MS Excel 2010

a. Základní funkce Excelu (součet, počet, minimum, maximum, průměr)

b. IF , SUMIF , COUNTIF

c. Vyhledávací funkce (SVYHLEDA T , VVYHLEDA T)

4. Ověřování vstupních dat

a. Typy ověřovacích kritérií

b. Definování stylu ověření, chybová hlášení

5. Práce s grafy

a. Příprava/úprava tabulky pro graf

b. Volba vhodného grafu, vytvoření grafu

c. Změna typu grafu

d. Přidání/odstranění datové řady

e. Možnosti grafu (formát osy kategorií, přidání hodnot, legenda, tabulka hodnot, ...)

6. Práce se seznamy

a. Filtrování dat

b. Seřazení seznamu

c. Import dat z textu, webu

d. Vytvoření souhrnů

e. Vytvoření (automatických) přehledů a skupin

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura

Lambert J. MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4995806.html