Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Informační systémy a projektování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-ISPR-01 ZK 3 1P+1C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-ISPR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C3401 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-ISPR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C3401
Garant předmětu:
Jiří Kaiser
Přednášející:
Jiří Kaiser
Cvičící:
Jiří Kaiser
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, přístupy k tvorbě informačního systému, metody modelování procesů pomocí BPMN, modelování informačního systému - UML a datové modelování.

Požadavky:

písemná zkouška

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů.

2-3. Modelování podnikových procesů pomocí BPMN a UML

4. Modelování požadavků na informační systém pomocí UML.

5. Datové modelování

6. Architektury informačních systémů, základní typy softwarových aplikací pro informační systémy.

7. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačních systémů

Osnova cvičení:

Analýza jednoduchých procesů a specifikace požadavků na informační systém.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit jednoduché procesní modely pomocí standardu BPMN a specifikovat funkční požadavky na informační systém pomocí UML. Dále podat studentům principy tvorby informačního systému v podniku, orientační přehled typů informačních systémů, základy struktury dat v databázích.

Studijní materiály:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:103

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:423

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:423

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 104)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:423

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 104)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:423

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:423

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 105)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 105)
Dejvice
PC Lab
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743917205.html