Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Information Systems Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63E4401 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

The course focuses mainly on the business layer and the application layer of the information system. The specifics of industry and construction are also taken into account. The course content covers the basic terms and concepts, principles, approaches and standards used in these areas. The course assumes not only participation in lectures and exercises (2+2), but also teamwork in solving a complex seminar paper - a project of a partial part of the information system covering mainly modelling of business processes, specification of functional requirements for the information system, modelling of the data structure of the information system and specification of OLAP indicators (obtained from the information system data) for managerial decision-making.

Požadavky:

seminar project, exam

Osnova přednášek:

1. Basic terms and concepts in the field of systems engineering and information systems, modelling paradigms.

2. System architecture and information systems architectures.

3. Information system life cycle, approaches to information system development.

4. Behaviorally oriented process modeling methods - basics of the Business Process Model and Notation (BPMN) standard.

5. Behaviorally oriented process modeling methods - advanced elements of the Business Process Model and Notation (BPMN) standard and process collaboration diagrams

6. Behaviorally oriented process modeling methods - Unified Modeling Language (UML) activity diagrams

7. Other behaviorally oriented process modeling methods

8. Functionally and structurally oriented process modelling methods

9. Process and process system measurement and evaluation.

10. Specification of software functional requirements using the Unified Modeling Language (UML) use case diagram, including the use of advanced use case connectors.

11. Modeling behavior of particular use cases using textual descriptions and activity diagrams from the Unified Modeling Language (UML).

12. Modeling information system object states and data modeling using Entity Relationship (E-R) diagrams

13. Management Information Systems

14. Application of business process modelling in industry.

Osnova cvičení:

1. Basic information about the organisation, organisational structure

2. Modelling communication with the information system neighborhood, business process hierarchy modelling

3. Business process modelling using the Business Process Model and Notation (BPMN) standard

4. Business process modeling using Unified Modeling Language (UML) activity diagrams

5. Modelling complex process systems (process collaboration) using the Buisness Process Model and Notation (BPMN) standard

6. Advanced elements of the Business Process Model and Notation (BPMN) standard

7. Modeling software application functionality requirements using the Unified Modeling Language (UML) use case diagram

8. Textual description of use cases

9. Modeling use cases using Unified Modeling Language (UML) activity diagrams

10. Modeling the states of information system data objects - Unified Modeling Language (UML) state diagrams

11. Modelling the data structure of transactional system databases using Entity Relationship (E-R) diagrams

12. Data model normalization

13. Specification of management information system OLAP indicators for decision making support

14. Modeling the data structure of management information system databases

Cíle studia:

The goal of the study is to:

- get knowledge of information systems architectures,

- get the ability to model business processes including complex process systems,

- get the ability to specify and model functionality requirements for software applications,

- get the ability to specify and model information systems data structures,

- get the ability to specify requirements for management information systems,

- become familiar with the specifics of modelling business processes and data structures in industry.

Studijní materiály:

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML e Unified Process. McGraw-Hill Companies, 2003 398 p. ISBN 8838661448.

BPMN specification - http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5650406.html