Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jak psát kvalifikační práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C4101 Z 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Po absolvování kurzu budou studenti schopni napsat odborný text v korektní podobě - jak po stránce formální (práce s jazykem, rešerše, citace, struktura, zobrazení výstupů), tak po stránce obsahové (zdroje a nástroje zpracování dat).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Struktura odborné práce.

2. Vymezení problému, otázek, cílů, hypotézy.

3. Typy prací.

4. Rešeršní práce.

5. Informační zdroje.

6. Citace, zdroje, normy.

7. Time management.

8. Formální náležitosti práce.

9. Zdroje dat, relevance, sběr, výběrový soubor.

10. Statistické nástroje.

11. Komunikace s kolegy, vedoucím, v rámci týmu.

12. Prezentace a obhajoba práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Poskytnuté v moodle.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5451206.html