Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomická teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K63C2201 ZK 3 24B česky
Garant předmětu:
Petr Makovský
Přednášející:
František Hřebík, Petr Makovský
Cvičící:
František Hřebík, Petr Makovský
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se středně pokročilou analýzou finančních trhů.

Požadavky:

Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Mezičasová volba.

Rozhodování v riziku.

CCAPM a riziková prémie na kapitálovém trhu.

Efektivní hranice portfolií.

Časová struktura úrokových měr.

Riziková prémie na dluhopisovém trhu.

Opční instrumenty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími nástroji mikroekonomické analýzy a jejich uplatněním na středně pokročilých problémech v prostředí finančních trhů.

Studijní materiály:

Pošta V (2019) Makroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT. Volně dostupné.

Pošta V (2018) Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky, C.H. Beck.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5711406.html