Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

World Economy and Business

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63E0202 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět U63E0202 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-WEBS-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63E0202 může být splněn v zastoupení předmětem 32BE-P-WEBS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

The course introduces students of the technical university to international business. It does that predominantly by comparing individual countries and key regions of the world economy. Students get to know about different religions and cultures, necessary for doing business in diverse societies as well as indexes of economic freedom, corruption and economic development, which are needed for the right investment decision. Seminars help to improve the knowledge in the form of discussions based on individual readings.

Požadavky:

The student needs to create and present a working paper of specific structure to pass. There are course paper and its presentation (35+5 percent), two written exams (20 and 30 percent) of a mix of multiple-choice and open-ended questions. Active participation during seminars is also required (10 out of 100 percent).

Osnova přednášek:

1. Introduction to course. International economic relation, Definition of terms;

2. World before global economy, Economic liberalism,

3. Pax Britannica, gold standard and first wave of globalization agents of bank and businessmen in British Empire

4. International economic system: establishing financial institutions (GATT/WTO, IMF)

5. Pax Americana, Breton Wood system a rise of multinational corporations (MNCs)

6. European economic renaissance and creation of EHS, its position in world economy

7. World before and after oil crisis of 1973: end of Breton Wood system

8. The origins of international capital mobility, from banks to MNCs and FDI in 1980s;

9. The end of the socialist economies and transition strategies (Shock Therapy vs. Gradualism Approach), their reintroduction into world economy

10. Liberalisation of capital movement regimes, Financial institutions and International mobility of capital and financial crisis of 1990s (Mexico, Brazil, East Asia, Argentina)

11. World economy centres: European monetary union and European economic policies

12. World economy centres: USA and NAFTA

13. World economy centres: China, Japan and APEC

Osnova cvičení:

Analysis of the topic covered in the lecture.

Practical part of the working paper: PC lab, regression a correlation

Test I.

Presentation of working papers

Test II.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Internet-based indexes. Readings.

Other resources, available to students for every topic

Cavusgil, S.T., Knight, G., Rieselberger, J., International Business: The New Realities, 2013.

Evan, T., Chapters of European Economic History, Praha 2014.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7042206.html