Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do kybernetické a informační bezpečnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U77C0008 ZK 3 2P+0C
Vztahy:
Předmět U77C0008 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-UKIB-01 (vztah je symetrický)
Předmět U77C0008 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-UKIB-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

- Studenti by měli vysvětlit, co zahrnuje oblast informační a kybernetické bezpečnosti

- Studenti by měli popsat, jakými fázemi prochází implementace a rozvoj podnikového řízení bezpečnosti informací

- Studenti by měli být schopni identifikovat jednotlivé oblasti rizik, umět provést jejich analýzu a klasifikaci

- Studenti by měli být schopni v orientaci, jaké typy opatření mohou zlepšit identifikovaná rizika

- Studenti by měli být schopni naplánovat základní kroky pro implementaci podnikového řízení bezpečnosti informací

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Informační a kybernetická bezpečnost v digitální ekonomice

2. Síťová a aplikační bezpečnost

3. Zavádění systému řízení informační bezpečnosti – projekt ISMS

4. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí

5. Aktiva a jejich identifikace

6. Analýza rizik

7. Opatření na eliminaci rizik – pohled technologický

8. Opatření na eliminaci rizik – pohled procesní

9. Opatření na eliminaci rizik – potřeby rozvoje lidských zdrojů

10. Zvládání bezpečnostních incidentů a vylepšování systému ISMS

11. Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů

12. Řízení kontinuity činnosti organizace

13. Zákon o kybernetické bezpečnosti a související legislativa

14. Oborová specifika ISMS

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojit si základní pojmy a termíny, uplatňované při zavádění a řízení informační bezpečnosti, jejichž porozumění je nezbytné pro úspěšné nasazení v praxi.

Studijní materiály:

1. Čermák, M.: Řízení informačních rizik v Praxi, ISBN 978-80-7399-731-1

2. Ondrák, V., Sedlák P., Mazálek V.: problematika ISMS v manažerské informatice, ISBN: 978-80-7204-872-4

3. Donát T.,: Právo v síti. Průvodce právem na internetu, ISBN: 978-80-7400-610-4

4. Mařík, V a kolektiv: Průmysl 4.0: Výzva pro Českou republiku, Management Press, Praha 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667406.html