Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hospodářská politika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-HOPO-01 Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Jan Mládek
Přednášející:
Jan Mládek
Cvičící:
Jan Mládek
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti získané v základních kursech předmětů o ekonomii. Seznamuje studenty se systémem hospodářských politik, tak jak jsou uplatňovány v České republice, v Evropské Unii i ve světě. Získají tak poznatky o široké množině prováděných hospodářských politik v České republice i v Evropské unii a to z pohledu teorie i praxe, politiky i ekonomiky.

Požadavky:

Zápočet – účast na cvičeních a test

Zkouška

Ukončení předmětu má formu písemné zkoušky. Podmínkou přihlášení na závěrečnou písemnou zkoušku, tedy ukončení kursu je zpracování seminární práce.

Hodnocení kurzu je dvousložkové:

Závěrečná písemná zkouška 70 bodů

Seminární práce 30 bodů

CELKEM 100 bodů

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky hospodářských politik

2.Fiskální politika

3.Měnová politika

4.Průmyslová politika – Průmysl 4.0

5.Transformační politika: od centrálního plánování k trhu

6.Energetická politika

7.Hospodářská politika na trhu práce

8.Obchodní politika

9.Politika v oblasti vědy, výzkumu a inovací

10.Důchodová politika – penzijní reformy

11.Evropská unie – vývoj, instituce, rozpočet a euro

12.Globalizace

13.Prezentace zadaných seminárních prací

14. Zápočtový test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zprostředkovat studentům základní znalosti o předmětu hospodářská politika na úrovni národní i na úrovni EU. Největší důraz je kladen na schopnost studentů odhadovat výsledky a vliv určitých hospodářských politik a to včetně jejich limitů na národní i nadnárodní úrovni.

Studijní materiály:

Povinná:

Bénassy-Quéré, A.,Cœuré, B., Pierre Jacquet, P., Jean Pisani-Ferry, J.: Economic Policy: Theory and Practice, 1st Edition, Oxford University Press, 2019, ISBN-13: 978-0190912109.

Czesaný, S., Johnson, Z.: Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí, VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2012

Doporučená a rozšiřující:

Statistické ročenky a výroční zprávy Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Světové obchodní organizace, OSN, OECD, Evropské unie, České republiky, ILO, UNCTAD apod.

Odborné časopisy – Financial Times, Wall Street Journal, Economist etc.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743931305.html