Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Daňový a celní systém

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-DCSY-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-DCSY-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C4304
Předmět 32BC-P-DCSY-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C4304 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Otakar Schlossberger
Přednášející:
Otakar Schlossberger
Cvičící:
Otakar Schlossberger
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku celého daňového systému v ČR se zaměřením na vysvětlení přímých a nepřímých daní a jejich působení se zaměřením na právnické osoby. Kurs se také zabývá základy celního systému a charakterizuje základní zásady daňového řízení.

Požadavky:

Orientace ve finančním účetnictví, základy právní znalosti - pojmy.

Osnova přednášek:

1. Úvod do daňové problematiky.

2. Klasifikace a funkce daní, daňová harmonizace a konkurence, daňová kvóta, základní prvky daňové techniky.

3. Zdravotní a sociální pojištění.

4. Specifika zdaňování příjmů fyzických a právnických osob.

5. Zdaňování příjmů fyzických osob.

6. Zdaňování příjmů právnických osob.

7. Daňové odpisování majetku, daňově uznatelné a neuznatelné náklady.

8. Majetkové daně, daň z hazardních her.

9. Silniční daň, spotřební a ekologické daně.

10. Daň z přidané hodnoty - tuzemsko

11. Daň z přidané hodnoty - intrakomunitární plnění, dovoz a vývoz.

12. Celní systém, pojmy, Celní kodex, vazba na EU

13. Základní zásady daňového řízení

14. Závěrečné shrnutí.

Osnova cvičení:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob - daňové přiznání

Daně z nemovitých věcí

Silniční daň

Spotřební daně - přehledy

DPH - logika stavby daně, způsob výpočtu daně

celní režimy,

celní hodnota

Etapy daňového řízení

Cíle studia:

* porozumět konstrukci daně z příjmů fyzických a právnických osob

* sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob

* porozumět konstrukci spotřebních daní

* objasnit princip DPH v evropském kontextu

* vysvětlit postavení ČR v celním systému EU

* porozumět daňovému řízení

Studijní materiály:

VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Hana ZÍDKOVÁ. Daňový systém ČR 2020. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-887-4.

KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0 (část)

POLÁK, Pavel. Celní zákon: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-051-6.

Daňový balíček 2024

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:102

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
102
místnost DEJ:102

17:45–19:15
(paralelka 101)
Dejvice
102
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7853706.html