Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Makroekonomická analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C0201 ZK 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je založen na aktivní práci s veřejně dostupnými databázemi makroekonomických dat a jejich zpracování a intepretaci. Věcně je zaměřen na analýzu české ekonomiky v kontextu ostatních evropských ekonomik.

Požadavky:

Zkouška je udělena na základě vypracování makroekonomické analýzy na konci semestru a diskuze nad ní.

Osnova přednášek:

Národní účty

Inflace

Trh práce

Vnější vztahy

Fiskální a měnové otázky

Finanční trhy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit se najít, zpracovávat a interpretovat makroekonomická data.

Studijní materiály:

Spěváček, V. , Žďárek V. (2016) Makroekonomická analýza: teorie a praxe, Grada.

Pošta V (2018) Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky, C.H. Beck.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5497606.html