Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy odborné práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U00C4104 Z 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Petr Vymětal
Přednášející:
Petr Vymětal
Cvičící:
Petr Vymětal
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:
Požadavky:

Docházka a aktivní účast - 50 %

Zpracování rešerše literatury - 50 %

Osnova přednášek:

1. Hlavní fáze tvorby bakalářské práce.

2. Zdroje informací a rešerše literatury.

3. Formulace cíle a výzkumných otázek.

4. Struktura práce.

5. Hlavní vědecké metody – komparace, analýza, případová studie aj. Metody zpracování dat.

6. Citování a vytváření seznamu literatury.

7. Citační a autorská etika.

8. Formální požadavky na odbornou práci

9. Abstrakt

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními standardy a požadavky kladené na bakalářské práce. Pozornost je věnována jednotlivým fázím psaní práce, názvu práce, formulace cíle a výzkumných otázek práce, hlavním výhodám a nevýhodám jednotlivých vědeckých metod, strukturaci textu, ale také formálním požadavkům a seznámit s hlavními informačními zdroji a způsoby citování.

Studijní materiály:

Povinná:

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

ŠANDEROVÁ, J. a A. MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

Doporučená:

WEYERS, J. a K. MCMILLAN. How to Cite, Reference & Avoid Plagiarism at University. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-0-273-77333-7.

PECORARI, D. Teaching to avoid plagiarism: how to promote good source use. Maidenhead: Open Univ. Press, 2013. ISBN 978-0-335-24593-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost JP:B-771
Vymětal P.
17:45–19:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5709506.html