Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová gramotnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-K-PCGR-01 KZ 4 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Svoboda
Cvičící:
Petr Svoboda
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Studenti se naučí základům práce s tabulkovým procesorem, vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat základní vzorce a funkce, ve vzorcích používat absolutní/relativní odkazy, vytvářet a formátovat grafy. Seznámí se s prací s databázemi v programu Excel, naučí se používat funkce pro vyhledávání, třídění a řazení dat, používat podmíněné formátovaní, seznámí se s možnostmi úprav uživatelského prostředí MS Excel.

Požadavky:

Klasifikovaným zápočtem student prokazuje základní znalosti ze studijního předmětu. Test se sestává z praktických tří úloh v rozsahu procvičené látky v hodinách počítačových laboratoří. Klasifikace vychází z Podmínek studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze. Studenti jsou povinni se řídit Pravidly práce v PC učebně a dále Pravidly používání sítě ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Základní techniky práce s MS Excel 2010

a. Buňka, oblast, list, sešit, backstage view

b. Úprava pásu karet, panelu Rychlý přístup

c. Vkládání dat, listu, řádků, sloupců, skrývání/zobrazení

d. Kopírování, přemístění dat

e. Formát buněk, vlastní formát, práce se styly

f. Výška řádku/šířka sloupce, úpravy

g. Pojmenování buněk/oblastí

h. Adresování (relativní, absolutní, kombinace)

i. Řady a jejich automatické generování, tvorba vlastního seznamu

2. Podmíněné formátování

a. Vytvoření nového pravidla

b. Správa pravidel

3. Vzorce a funkce v MS Excel 2010

a. Základní funkce Excelu (součet, počet, minimum, maximum, průměr)

b. IF , SUMIF , COUNTIF

c. Vyhledávací funkce (SVYHLEDA T , VVYHLEDA T)

4. Ověřování vstupních dat

a. Typy ověřovacích kritérií

b. Definování stylu ověření, chybová hlášení

5. Práce s grafy

a. Příprava/úprava tabulky pro graf

b. Volba vhodného grafu, vytvoření grafu

c. Změna typu grafu

d. Přidání/odstranění datové řady

e. Možnosti grafu (formát osy kategorií, přidání hodnot, legenda, tabulka hodnot, ...)

6. Práce se seznamy

a. Filtrování dat

b. Seřazení seznamu

c. Import dat z textu, webu

d. Vytvoření souhrnů

e. Vytvoření (automatických) přehledů a skupin

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Lambert J. MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2013.

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu [online]. Národní ústav pro vzdělávání, 2017 [cit. 2020-10-31]. ISBN 978-80-7481-214-9. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnichkompetenci-ucitele

Navarrů, M., Wals, N. I. Nebojte se počítače - pro Windows 10 a Android. Praha: Grada, 2018. Snadno a rychle (Grada). ISBN 978-80-247-5761-2.

Kolouch, J., Bašta, P. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-31-7.

Lambert, J. MOS Study Guide for Microsoft Word Exam MO-100. Pearson Education Heg USA, May 2020. ISBN 978-0-13-662804-0.

Lambert, J. MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200. Pearson Education Heg USA, April 2020. ISBN 978-0-13-662715-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

So
místnost DEJ:424

09:00–12:15
(paralelka 103)
Dejvice
PC Lab
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7857506.html