Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C9926 ZK 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Základy formální logiky a upevnění schopnosti řešit logické úlohy výrokové i predikátové logiky.

Požadavky:

osvojení si základů výrokového a predikátového počtu

Osnova přednášek:

1/ Úvod do formální logiky (základní pojmy, klasifikace logiky, dějiny logiky)

2/ Úvod do výrokové logiky (výrok, negace výroku, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, pravdivostní funkce, tautologie, kontradikce)

3/ Úvod do predikátové logiky 1.řádu (základní pojmy a symboly predikátové logiky, kvantifikátory, termy, formy, uzavřené a otevřené formule, vyjadřovací prostředky predikátové logiky, prenexní normální forma)

4/ relace, vlastnosti binárních relací, relační struktury, nosič struktury, interpretace, ohodnocení proměnných, negace formulí s kvantifikátory, odvozování v predikátové logice, Aristetolovy sylogismy

5/ logická struktura matematiky (základní pojmy, axiomy, definice, věty; typy matematických důkazů), Vennovy diagramy pro řešení úloh predikátové logiky, logické úlohy typu „zebra“

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy formální logiky, tj. výrokové a predikátové logiky a upevnit schopnosti řešit logické úlohy.

Studijní materiály:

poznámky z přednášek

Doporučená literatura:

Josef Bokr, Jan Svatek: Základy logiky a argumentace pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství, Pelhřimov 2000, ISBN: 80-902627-8-3

Vladimír Janák: Základy formální logiky, SPN, Praha 1973

Jiří Raclavský: Úvod do logiky, klasická výroková logika, Masarykova univerzita 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5019606.html