Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Economic and Financial Modelling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63E3301 KZ 3 0P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět G63E3301 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-EFNM-01 (vztah je symetrický)
Předmět G63E3301 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-EFNM-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

The course is organized in 2 seminars weekly, 3 credits.

Analyzing and solving models of optimal allocation of assets, management of risk, and Portfolio allocation

Požadavky:

BSc-level course in Statistics, advanced usage of MS Excel.

Osnova přednášek:

Numerical Models and their Comparison with Analytical Models

Zero-Coupon Bond. Matrix Solution of the Zero-Coupon Bond problems

Models of Risks management

The Capital Asset Pricing Model. CAPM model

Markowitz Theory of Portfolio

Case Studies (Model Design, Solution and Discussion)

Market Risk Management, Value at Risk

Some Statistical and Economcetric Techniques

Osnova cvičení:

Weekly practical exercises will be assigned for solving at home.

Exercises will be the basis for stating the questionnaires for the Exam.

For the grading, as long as there is only one seminar, at the end of the semester, one practical exercise will be assigned combining the statistical procedure and the theoretical explanation.

The grading levels are A B C D E (F – failed).

Cíle studia:

By the end of the course, students will be able to design and interpret various types of models to support managerial decision-making.

Studijní materiály:

Le Bellac, Mathieu, Viricel Arnau (2017). Deep Dive Into Financial Models: Modeling Risk And Uncertainty. Word Scientific Publishing Co.

Keynes JM. (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money. Palgrave Macmillan.

Lütkepohl Helmut 2005. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Martellini Lionel, Priaulet Philippe and Priaulet Stephane. Fixed-Income Securities Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies. John Wiley & Sons Ltd

Martin Anthony, (1996). Mathematics for Economics and Finance: Methods and Modelling. Cambridge University Press.

Ruey s. Tsay (2005). Analysis of Financial Time Series. Second Edition. A John Wiley & Sons, Inc., publication

Oxford (2014). Dictionary of Statistics. Oxford University Press.

Oxford (201). Dictionary of Finance and Banking. Oxford University Press.

Mun, J. Modeling Risk. Hoboken: John Wiley, 2006. ISBN 978-0-471-78900-0

Scholes Myron (1997). Derivatives in a Dynamic Environment. Nobel Prize Lecture. Stockholm.

Wilmott Paul (2006). On Quantitative Finance. Second Edition. John Wiley & Sons Ltd

Recommended Complements:

Black, F & Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 81, 637-654.

Kahneman Daniel (2002). Maps of Bounded Rationality a Perspective on Intuitive Judgment and Choice. Nobel Prize for Economics Lecture. Stockholm. In: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf

Markowitz Harry (1990). Foundations of Portfolio Theory. Nobel Prize for Economics Lecture. Stockholm. In: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/markowitz-lecture.pdf

Merton Robert. (1997). Application of Option-Pricing Theory: Twenty-five years later. Nobel Prize for Economics Lecture. Stockholm. In: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/merton-lecture.pdf

Sharpe William (1990). Capital Asset Prices with and without Negative Holdings. Nobel Prize for Economics Lecture. Stockholm. In: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/sharpe-lecture.pdf

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=164
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999406.html