Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová gramotnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C2401 KZ 4 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je strukturován s důrazem na specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání digitálních technologií o oblastech profesního zapojení (pracovní komunikace, odborné spolupráce, reflektivní praxe, soustavného profesní rozvoje), digitálních zdrojů (výběru digitálních zdrojů, tvorbě a úpravě digitálních zdrojů, organizace, ochraně, sdílení digitálních zdrojů), výuce a digitálního hodnocení.

Požadavky:

Portfolio.

Závěrečná obhajoba (prezentace).

Osnova přednášek:

- Úvod, základní pojmy informatiky, IS, IT služby na ČVUT v Praze, autorský zákon

- Ochrana zdraví při práci na PC, ergonomie

- Hardware (základní jednotka, periferie, didaktická technika, mobilní prostředky současnosti)

- Software (příklady aplikačního sw a jejich aplikace, příklady výukového software)

- Cloud computing (Office 365, Google Workspace, příklady použití pro pedagogickou praxi a vedení školy)

- Práce s internetem, vyhledávání v elektronických zdrojích, bezpečnost

Osnova cvičení:

Office 365

- MS Word

- MS Excel

- MS Forms

Cíle studia:

Předmět má zcela praktické zaměření (tvorba učebních materiálů, školní administrativa, práce s internetem), přičemž studenti získají základní orientaci o běžně používaných prostředcích ICT, základním programovém vybavení, měli by umět pracovat se soubory, vyhledávat informace, pracovat s elektronickou poštou a kalendářem.

Studijní materiály:

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu [online]. Národní ústav pro vzdělávání, 2017 [cit. 2020- 10-31]. ISBN 978-80-7481-214-9. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich- kompetenci-ucitele

Kolouch, J., Bašta, P. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-31-7.

Lambert, J. MOS Study Guide for Microsoft Word Exam MO-100. Pearson Education Heg USA, May 2020.

ISBN 978-0-13-662804-0.

Lambert, J. MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200. Pearson Education Heg USA, April 2020. ISBN 978-0- 13-662715-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6912206.html