Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomická bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C6201 ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s bezpečnostní strategií České republiky, s vnější i vnitřní bezpečností. Dále seznamuje studenty s hrozbami a riziky v rovině ekonomické, finanční, vnitřní bezpečnosti a sociálně právní.

Požadavky:

Povinně-volitelný předmět Ekonomická bezpečnost je v hodinové dotaci koncipován 0P+14C. Ve 14. týdnu výuky bude psán zápočtový test z probrané látky. Pro úspěšné složení zápočtu je nutná minimálně 60% úspěšnost při zápočtovém testu.

Osnova přednášek:

Kodaňská škola a koncepce pojetí bezpečnosti, Vnitřní a vnější bezpečnost, Bezpečnostní strategie ČR, Bezpečnostní zájmy ČR, Vybraná ekonomická rizika, Odvětvová struktura ekonomiky, Geografická orientace struktury zahraničního obchodu, Finanční stabilita, Nelegální a neetické chování firem, Onshore a offshore destinace, Daňové ráje, Karuselové obchody, Vybrané nelegální praktiky na kapitálových trzích.

Osnova cvičení:

1. Kodaňská škola a pojetí bezpečnosti

2.Vnitřní a vnější bezpečnost

3.Bezpečnostní strategie ČR

4.Bezpečnostní zájmy ČR

5.Vybraná ekonomická rizika

6.Odvětvová struktura ekonomiky

7.Geografická orientace struktury zahraničního obchodu

8.Finanční stabilita

9.Nelegální a neetické chování firem

10.Onshore a offshore destinace

11.Daňové ráje

12.Karuselové obchody

13.Vybrané nelegální praktiky na kapitálových trzích

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s aspekty ekonomické bezpečnosti v širším kontextu s přesahem do politických, kulturně-historických a filosoficko-etických souvislostí.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Hřebík F., Sekerka, B. Vybrané aspekty ekonomické bezpečnosti. Holešov: Tigris s.r.o. 2018.

Sekerka J., Brčák, J., Kučera, A. Ekonomie trochu jinak. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o. 2015.

Sekerka, B., Nečas, S., Černohorská, L. Bankovní transakce. Pardubice: Univerzita Pardubice 2005.

Doporučená literatura:

Vysušil, J. Makroekonomika pro manažery. Praha: ČVUT 1997.

Konrád, Z. a kol. Metodiky vyšetřování jednotlivých trestných činů. Praha PA ČR 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7516006.html