Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Moderní trendy v elektronických komunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C2402 Z 4 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje aktuální stav elektronických komunikací v České republice a ve světě, na současné trendy a vývoj do budoucna.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky pro jeho udělení:

- úspěšně odevzdaná samostatná práce

- úspěšně absolvovaný elektronický test

- účast na laboratorní části výuky

Osnova přednášek:

Základy elektronických komunikací

Datové sítě

Prostředky datových komunikací

Bezpečnost sítí

Bezdrátové sítě

Mobilní komunikační systémy

Moderní služby v elektronických komunikacích

Internet věcí

Smart grid

Rozvoj broadbandu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili a ve své praxi správně dokázali využít současný stav elektronických komunikací a jejich budoucí směřování.

Studijní materiály:

1) Introduction to Electrical and Electronic Engineering [online]. Tokyo Institute of Technology: edX, 2020 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/introduction-to-electrical-and-electronic-engineer

2) SORIANO, Miguel a Pavel BEZPALEC. Kryptografie, kyberkriminalita [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická [cit. 2020-11-02]. ISBN 978-80-01-06201-2. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=51

3) AI in Practice: Preparing for AI [online]. Delft University of Technology, Netherlands: edX, 2020 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/ai-in-practice-preparing-for-ai

4) Introduction to the Internet of Things (IoT) [online]. Curtin University, Western Australia: edX, 2020 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/introduction-to-the-internet-of-things-iot

5) A System View of Communications: From Signals to Packets (Part 1) [online]. The Hong Kong University of Science and Technology: edX, 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/a-system-view-of-communications-from-signals-to-pa

6) Communicating with Robots and Bots [online]. Curtin University, Western Australia: edX, 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/communicating-with-robots-and-bots

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6912406.html