Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mikroekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MIKR-01 Z,ZK 4 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MIKR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MICR-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MIKR-01 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-MICR-01 ve stejném semestru.
Předmět 32BC-P-MIKR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MICR-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Petr Makovský
Přednášející:
Petr Adámek, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Cvičící:
Petr Adámek, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s nástroji a problémy mikroekonomické analýzy na základní úrovni. V  předmětu představujeme základní interakce mezi spotřebiteli a firmami v kontextu rámce daného tržního prostředí s určitou monopolní silou. V předmětu také vysvětlujeme, jaké základní faktory ovlivňují chování dílčí reprezentativní firmy a dílčího reprezentativního spotřebitele.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení studia studenti musí získat alespoň 50 % z písemného testu. K písemnému zkouškovému testu jsou připuštěni pouze studenti, kteří získali zápočet ze cvičení. Na cvičení je kontrolovaná docházka. Na přednáškách je docházka nepovinná.

Osnova přednášek:

1. Trhy, tržní subjekty a tržní interakce (kap. č.4 a č. 6)

2. Rozhodování spotřebitele, maximalizace kardinalistického a ordinalistického užitku (kap. č.7)

3. Rozhodování spotřebitele, poptávka.(kap. č.8 a č. 5)

4. Teorie firmy – produkční analýza v krátkém období (podkapitola č. 10.1)

5. Teorie firmy – nákladová analýza v krátkém období (podkapitola č. 11.1)

6. Teorie firmy – produkční analýza v dlouhém období (podkapitola č. 10.2)

7. Teorie firmy – nákladová analýza v dlouhém období (podkapitola č. 11.2)

8. Teorie firmy – příjmy firmy, maximalizace zisku (podkapitola č. 11.3) (podkapitola č. 11.4)

9. Dokonale konkurenční trhy a firmy (podkapitola č. 12.1)

10. Monopol, Oligopol (podkapitola č. 12.3.2 a č. 12.3.3)

11. Nedokonale konkurenční firma (podkapitola č. 12.3)

12. Trhy práce a trhy kapitálu (kap. č.13)

13. Tržní a vládní selhání (podkapitola č. 4.1 a č.4.2)

Osnova cvičení:

1. Teorie spotřebitele – maximalizace užitku.

2. Teorie spotřebitele – poptávka.

3. Teorie firmy – produkční a nákladová analýza v krátkém období.

4. Teorie firmy – produkční a nákladová analýza v dlouhém období.

5. (Ne)dokonale konkurenční tržní struktury.

6. Monopol a oligopol.

7. Trhy práce a trhy fyzického kapitálu

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji mikroekonomické analýzy a jejich uplatněním na základních problémech na různých trzích ekonomiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HŘEBÍK, F. Obecná ekonomie. Plzeň: Vyd. a nakl. A. Čeněk, 2013.

SOUKUP, J., MACÁKOVÁ, L., HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2018.

BRČÁK, J., SEKERKA, B., STARÁ, D. Mikroekonomie – teorie a praxe. Plzeň: Vyd. a nakl. A. Čeněk, 2014.

Doporučená literatura:

MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2009.

HEISSLER, H., VALENČÍK, R., WAWROSZ, P. Mikroekonomie: základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a

správní, 2010.

BRČÁK, J., SEKERKA, B. Mikroekonomie. Plzeň: Vyd. a nakl. A. Čeněk, 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:102

10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
102
místnost DEJ:102

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
102
St
místnost JP:B-771

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Čt
místnost DEJ:408

10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:408

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 104)
Dejvice
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743915805.html