Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomická teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63C2201 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
František Hřebík
Cvičící:
František Hřebík
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s mikroekonomickou teorií firmy, teorií spotřebitele a jejich interakcemi na trzích

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení studia studenti musí získat alespoň 50 % z písemného testu.

Osnova přednášek:

Téma č. 1 Teorie optimální volby spotřebitelského koše domácnosti

Téma č. 2 Odvození a analýza individuální poptávkové funkce

Téma č. 3 Nabídkově – poptávková analýza, komparativní statika

Téma č. 4 Teorie firmy, volba technologie v krátkém období

Téma č. 5 Teorie firmy, volba technologie v dlouhém období

Téma č. 6 Teorie firmy, analýza nákladů v krátkém a v dlouhém období

Téma č. 7 Příjmy firmy, analýza zisku firmy, alternativní cíle firmy

Téma č. 8 Teorie konkurenčních firem, (ne)dokonale konkurenční firmy

Téma č. 9 Teorie firem s monopolní silou – oligopol, monopol

Téma č. 10 Analýza trhu vstupů, poptávka firmy po vstupech

Téma č. 11 Nabídka práce domácnosti, nabídka práce firmě

Téma č. 12 Spotřebitel a firma v prostředí rizika a nejistoty

Téma č. 13 Finanční kapitál, tržní a vládní selhání, asymetrické informace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je představit studentům středně náročné nástroje mikroekonomické analýzy včetně moderních rozšíření v podobě behaviorální ekonomie a psycho-ekonomie

Studijní materiály:

Soukup, J., Soukupová, J., Macáková, L., Hořejší, B. (2018). Mikroekonomie. Management Press.

Nicholson, W., Snyder, C. M. (2014). Intermediate microeconomics and its application. Cengage Learning.

Doporučená:

Hal R. Varian. Mikroekonomie. Victoria Publishing. 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5124406.html