Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Manažerská informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MNIF-01 Z,ZK 6 0P+4C česky
Garant předmětu:
Tomáš Kubálek
Přednášející:
Tomáš Kubálek
Cvičící:
Tomáš Kubálek
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Nástroje pro týmovou spolupráci hrají stále větší roli v práci každého manažera. Patří mezi ně také cloudové technologie. Cílem předmětu je naučit studenty pracovat se systémem sjednocené komunikace Microsoft 365, především vytvářet též týmové weby (intranet).

Díky podpoře škol společností Microsoft mohou studenti ve výuce i při samostatné přípravě využívat prostřednictvím webového rozhraní Microsoft 365 (SharePoint, OneDrive pro firmy, Forms, Sway, Power BI, Teams, Delve, Yammer, Power Automation, Power Apps, Stream).

Požadavky:

- účast na cvičeních

- vypracování úkolů z cvičení

- seminární práce a její obhajoba

- dva testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. - 6. týden: SharePoint

7. týden: test 1, OneDrive pro firmy

8. - 9. týden: Power BI

10. týden: Správa Office 365, Stream

11. - 12. týden: Teams, Whiteboard

13. týden: Power Automate, Power Apps, Bookings, Směny

14. týden: test 2, schůzky a novinky v Teams

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- sdílet informace formou týmových webů s využitím aplikace Microsoft SharePoint,

- analyzovat data pomocí Microsoft Power BI.

- navrhnout samostatné řešení týmového webu v rámci seminární práce,

- obhájit svůj projekt (v rámci virtuální malé a reálné velké obhajoby).

Studijní materiály:

KUBÁLEK, T. – KUBÁLKOVÁ, M. – TOPOLOVÁ, I.: Manažerská informatika. SharePoint a další nástroje týmové spolupráce v Office 365. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. 246 s. ISBN 978-80-245-2104-6.

KUBÁLEK T. Manažerská informatika. Interaktivní analýza a vizualizace dat Microsoft Power BI. Praha: ČVUT, 2022. 206 s. ISBN 978-80-01-07085-7.

e-learning v Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://kubalektomas.wixsite.com/muvs-min/min-microsoft-365
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7853606.html