Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Manažerská informatika – projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C5403 ZK 6 0P+4C česky
Vztahy:
Předmět U63C5403 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MIN3-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C5403 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MIN3-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

S rostoucím zapojováním českých podniků do mezinárodních spoluprací roste i potřeba znalosti manažerských technik běžných v USA a v Evropské unii. Jednou z nich je řízení projektu a projektový styl řízení firmy. Cílem předmětu je naučit studenty plánovat, sledovat a řídit projekty s využitím počítače. Součástí výkladu je software pro řízení projektů a pro tvorbu diagramů.

Požadavky:

- účast na cvičeních

- vypracování úkolů z cvičení

- seminární práce a její obhajoba

- dva testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden: Úvod. Project: Project Online (část, kap. 1), Projekty (část, kap. 2)

2. týden: Project: Projekty (dokončení, kap. 2), Kalendáře (kap. 3)

3. týden: Project: Úkoly (kap. 4)

4. týden: Project: Zdroje (kap. 5)

5. týden: Project: Náklady (kap. 6), Sledování průběhu (kap. 7)

6. týden: Project. Zobrazení (kap. 8), Sestavy (kap. 9)

7. týden: Project: Tisk a další práce se soubory (kap. 10), Nástroje (část, kap. 11)

8. týden: Project: Nástroje (dokončení, kap. 11), Project Online (dokončení, kap. 1).

9. týden: Test I: Project, Visio: kap. 1. Malé obhajoby (5 studentů)

10. týden: Visio: kap. 2 - 4. Malé obhajoby (5 studentů)

11. týden: Visio: kap. 5 - 7. Malé obhajoby (5 studentů)

12. týden: Visio: kap. 8 - 10. Malé obhajoby (5 studentů)

13. týden: Test II: Visio, Visio: kap. 11 - 12

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- plánovat, sledovat a řídit projekty s využitím programu Microsoft Project,

- vytvářet rozmanité diagramy a plány v programu Microsoft Visio,

- navrhnout samostatné řešení vlastního projektu v rámci seminární práce,

- obhájit svůj projekt (v rámci malé a velké obhajoby).

- účast na cvičeních

- vypracování úkolů z cvičení

- seminární práce a její obhajoba

- dva testy

Studijní materiály:

Kubálek, T. - Kubálková, M.: Manažerská informatika. Program pro řízení projektů Microsoft Project 2013. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2015. ISBN 978-80-245-2077-3.

Kubálek, T. - Kubálková, M.: Program pro tvorbu diagramů Microsoft Visio 2013. PrahaNakladatelství Oeconomica 2015. ISBN 978-80-245-2105-3.

Poznámka:

Probíhá na počítačové učebně, popř. online formou.

Další informace:
https://min.vse.cz/project/ https://min.vse.cz/visio/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6899806.html