Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MAT2-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MAT2-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C2101 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MAT2-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C2101
Garant předmětu:
Nikola Kaspříková
Přednášející:
Eliška Cézová, Leopold Herrmann, Nikola Kaspříková, Jiří Nárožný
Cvičící:
Eliška Cézová, Leopold Herrmann, Nikola Kaspříková, Jiří Nárožný
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a více reálných proměnných, úvod do diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na cvičeních a úspěšně napsaného zápočtového testu. Aktivní účast na cvičeních hodnocena dvěma body. Zápočtový test je za 10 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 6 bodů.

Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování písemného testu.

Osnova přednášek:

1) Reálné funkce více reálných proměnných. Definiční obory funkcí dvou proměnných a jejich grafické znázornění. Vlastnosti množin, kompaktní množina.

2) Parciální derivace. Parciální derivace druhého řádu.

3) Gradient, Hessova matice funkce.

4) Lokální extrémy funkcí více proměnných bez vazební podmínky, lokální vázané extrémy.

5) Absolutní vázané extrémy na množině bez vnitřních bodů.

6) Extrémy na kompaktní množině s vnitřními body.

7) Aplikace parciálních derivací a optimalizačních metod pro řešení ekonomických úloh.

8) Primitivní funkce, postačující podmínka existence primitivní funkce. Metoda per partes a substituční metoda v neurčitém integrálu.

9) Určitý a nevlastní integrál. Význam určitého integrálu, substituční metoda v určitém integrálu.

10) Aplikace integrálu.

11) Dvojný integrál. Fubiniova věta.

12) Úvod do obyčejných diferenciálních rovnic. Řád rovnice, obecné a partikulární řešení rovnice. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty - definice. Řešení zkrácené lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty. Řešení úloh s počátečními podmínkami.

Osnova cvičení:

V návaznosti na osnovu přednášek.

Cíle studia:

Cílem je seznámení se základními pojmy a postupy z oblasti integrálního počtu a diferenciálního počtu funkcí jedné a více reálných proměnných. Jedná se o pojmy a postupy potřebné pro studium ekonomické teorie a nástroje využitelné při řešení ekonomických úloh v praxi.

Studijní materiály:

Klůfa Jindřich, Pasáčková Jana: Učebnice matematiky (1) pro studenty VŠE. Ekopress 2023, ISBN 978-80-87865-90-3. Případně starší vydání Klůfa Jindřich: Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2021, ISBN 978-80-87865-72-9.

Klůfa Jindřich, Sýkorová Irena: Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE. Ekopress 2023, ISBN 978-80-87865-86-6.

Další doporučená literatura:

Hoy, M.; Livernois, J.; McKenna, Ch.; Rees, R.; Stengos, T:

Mathematics for Economics. The MIT Press, 2022. ISBN 9780262046626.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:102

10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
102
místnost JP:B-771

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost JP:B-770

12:30–14:00
(paralelka 101)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost JP:B-770

14:15–15:45
(paralelka 103)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost DEJ:102

14:15–15:45
(paralelka 104)
Dejvice
102
St
Čt
místnost DEJ:403

09:00–10:30
(paralelka 105)
Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7759206.html