Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční řízení podnikových inovací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-FRPI-01 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Marek
Přednášející:
Arnošt Klesla, Petr Marek, Miroslav Sponer
Cvičící:
Arnošt Klesla, Petr Marek, Miroslav Sponer
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:
Požadavky:

Zápočet:

1 zápočtový test (průměrná min. požadovaná úspěšnost 50 %)

Zkouška:

Písemný test (60 % výběrové testové otázky, 40 % otevřené otázky)

Osnova přednášek:

1. Úvod, cíle podniku, racionální a racionální chování. Finanční strategie. Finanční inovace a její druhy.

2. Finanční analýza. Klasická a inovační metody hodnocení výkonnosti. Rentabilita versus ekonomická přidaná hodnota.

3. Investiční rozhodování. Klasické a inovační investičních kritéria. Zohlednění rizika.

4. Deriváty a hybridní cenné papíry.

5. Optimalizace kapitálové struktury. Kapitálové náklady a jejich měření. Teoretické přístupy.

6. Model oceňování kapitálových aktiv. Arbitrážní cenová teorie.

7. Platební instrumenty: klasické (bankovní příkazy, směnky, dokumentární platby) a inovační (elektronické systémy).

8. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividenda a její druhy. Dividendová politika. Faktory ovlivňující dividendovou politiku.

9. Sestavení finančního plánu. Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán. Platební kalendáře.

10. Řízení ve finanční tísni. Insolvence a konkurs. Proces vymáhání pohledávek.

11. Stanovení hodnoty podniku. Kategorie hodnoty: investiční, tržní, spravedlivá, likvidační a účetní. Metody stanovení hodnoty podniku: výnosová, přímá, porovnávací, majetková.

12. Spojování podniků. Formy spojení podniků. Fúze a akvizice. Synergické efekty. Metody obrany proti ovládnutí nepřátelskou firmou.

13. Právní úprava koncernu. Finanční řízení koncernu. Druhy koncernu. Finanční plánování v koncernu. Transferové ceny. Cash Pooling.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizace. Finanční analýza. Klasické a inovační metody hodnocení.

2. Investiční rozhodování. Klasická a inovační investičních kritéria. Deriváty a hybridní cenné papíry.

3. Optimalizace kapitálové struktury. Model oceňování kapitálových aktiv. Arbitrážní cenová teorie.

4. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividenda a její druhy. Dividendová politika. Faktory ovlivňující dividendovou politiku.

5. Sestavení finančního plánu. Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán. Platební kalendáře.

6. Stanovení hodnoty podniku. Kategorie hodnoty: investiční, tržní, spravedlivá, likvidační a účetní. Metody stanovení hodnoty podniku: výnosová, přímá, porovnávací, majetková.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty pochopit základní teoretické přístupy ve financích podniku a vedle klasických aplikovat i moderní metody finanční analýzy, investičního rozhodování, dividendové politiky, finančního plánování a stanovení hodnoty podniku.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost JP:B-770

09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost DEJ:103

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost JP:B-770

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Jugoslávských partyzánů 3
Čt
místnost JP:B-770

09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Jugoslávských partyzánů 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7855506.html