Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategic Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E3101 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět G16E3101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-STMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16E3101 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-STMN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:
Požadavky:

For successful passing the examination it is necessary to work out a seminar project, which is to be assessed in the last week of the term. The seminar project is completed in teams ascertained by lecturer.

The examination consists of written test, after its successful passing it is possible to continue in oral exam.

Osnova přednášek:

1. Management in entrepreneurship – Industry 4.0 philolosophy. The content of the Strategic management. Strategic management model.

2. Types of strategies used in strategic planning.

3. Strategy formulation. Mission statement, Vision statement, Strategic goals.

4. Entrepreneurial environment analysis. External environment – strategic management in globalization processes.

5. Entrepreneurial environment analysis. Internal environment. Contemporary access of the performance measurement.

6. Strategic analysis. Risk analysis. Scenario approach and response in strategy design.

7. Strategic plan construction.

8. Strategy implementation. Planning activities.

9. Investment strategies. Growth possibilities of entrepreneurial subjects.

10. Soft skills used in performance growth. The role of human capital in strategy implementation.

11. Communication during strategy implementation. Models for the support of the strategy implementation. Balanced Scorecard.

12. Strategy evaluation. Controlling.in strategic processes.

13. Strategic management in non-profit organizations.

14. Crisis management. Termination of entrepreneurial activities in organization.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

David, F. R.: Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall., 2011, ISBN 978-0-13-612098-8

Grant, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester., 2013, ISBN 9781119941897

Doporučená literatura – Recommended literature:

Hitt, M., Ireland, R., Hoskinsson, R.: Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011, ISBN 978-1-4390-4230-4

Pearce, J. Robinson, R.: Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991, ISBN 0-256-08323-1

Spulber, D.: Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009, ISBN -13 978-981-283-846-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5650206.html