Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Robotika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G77C0008 Z,ZK 6 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět vysvětluje základní principy fungování robotů i architektury jejich konstrukce, ale nepředpokládá žádné předchozí technické znalosti. Nejprve seznámí studenty s typickými součástmi robota a postupy jejich spolupráce, a pak jim nabídne možnost ověřit si získané znalosti při konstrukci jednoduchého robotického systému. Výklad klade důraz na význam vazeb k dalším technickým disciplínám, jejichž výsledky přispěly k výraznému rozvoji robotiky v posledních letech, na bohatý potenciál využití robotů i na etické problémy spojené s jejich provozem.

Požadavky:

Předmět nemá žádné prerekvizity..

Osnova přednášek:

1. Roboti, jejich historie a přehled jejich aktuálních aplikací.

2. Jednoduchý SW robot a jeho programování.

3. Součásti fyzického robota a jejich spolupráce.

4. Senzory, jejich principy a inspirace pro konstrukci.

5. Základy řízení fyzického robota v reálném prostředí.

6. Různé typy chování robota a jak jich dosáhnout.

7. Jak se robot učí.

8. Umělý život jako příklad výsledků interakcí jednoduchých autonomních objektů.

9. Meze SW systémů.

10. Algoritmicky neřešitelné úlohy.

11. Robotika a společnost. Asistivní roboti.

12. Autonomní vozy a problémy, které musí řešit.

13. Etika a robotika.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5752706.html