Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Daňový systém ČR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C6301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku celého daňového systému v ČR se zaměřením na vysvětletní přímých a nepřímých daní a jejich působnení se zaměřením na právnické osoby.

Požadavky:

Orientace ve finančním účetnictví, základy právní znalosti - pojmy.

Osnova přednášek:

1. Úvod do daňové problematiky.

2. Klasifikace a funkce daní, daňová harmonizace a konkurence, daňová kvóta, základní prvky daňové techniky.

3. Zdravotní a sociální pojištění.

4. Zdaňování příjmů fyzických osob.

5. Specifika zdaňování příjmů fyzických a právnických osob.

6. Zdaňování příjmů právnických osob.

7. Daňové odpisování majetku.

8. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady.

9. Majetkové daně, daň z hazardních her.

10. Silniční daň

11. Spotřební a ekologické daně.

12. Daň z přidané hodnoty - tuzemsko.

13. Daň z přidané hodnoty - intrakomunitární plnění, dovoz a vývoz.

14. Závěrečné shrnutí.

Osnova cvičení:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

Daně z nemovitých věcí

Silniční daň

Spotřební daně

DPH

Cíle studia:

* porozumět konstrukci daně z příjmů právnických osob

* sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob

* porozumět konstrukci spotřebních daní

* objasnit princip DPH v evropském kontextu

Studijní materiály:

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, [2018]. ISBN 978-80-87480-63-2.

KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0 (část)

Poznámka:
Další informace:
https://www.mfcr.cz/#tab-dane-a-cla https://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?id=5978&chapterid=6328
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5719606.html