Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oceňování podniku a projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
K63C0301 Z,ZK 6 20B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou měření a řízení hodnoty podniku a projektů tak, aby byli schopni sami činit kvalifikovaný odhad hodnoty firmy v závislosti na fázi jejího životního cyklu, očekávaného vývoje i aktuální finanční kondici. Studenti se seznámí s možnostmi přístupu k oceňování a z toho plynoucími metodami a získají dovednosti v aplikaci základních metod. Praktické dovednosti budou osvojovány řešením případových studií.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Obsah a požadavky kurzu jsou stejné jako G63C0301 - OCEŇOVÁNÍ PODNIKU A PROJEKTŮ, je však určen pouze pro kombinovanou formu studia.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6212106.html