Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování informačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G63C4401 Z,ZK 6 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, web audit, metody modelování procesů pomocí BPMN, UML a dalších, pokročilé prvky BPMN, diagramy spolupráce, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

Požadavky:

Zpracování semestrální práce.

Písemná zkouška.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů

2. Architektury informačních systémů - dokončení, ERP systémy,

3. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému

4. Business process modeling notation (BPMN)

5. Unified modeling language (UML)

6. Datové modelování pomocí ER diagramu

7. Structured Query Language (SQL)

Osnova cvičení:

Analýza podnikových procesů a specifikace požadavků na informační systém pomocí BPMN a UML, datové modelování, návrh databáze

Cíle studia:

Získat základní znalosti v oblasti informačních systémů a schopnosti tvořit pokročilé modely procesů včetně modelování spolupráce procesů a řídit změny procesů a informačních systémů ve firmách. Konkrétně se jedná o provádění analýzy stávajících procesů a informačních systémů, návrh změn procesů a informačního systému. Porozumět struktuře dat v databázi podniku.

Studijní materiály:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6015606.html