Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U77C0002 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U77C0002 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-DOPT-01 (vztah je symetrický)
Předmět U77C0002 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-DOPT-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Vymezení základních pojmů technologie dopravy, procesy řízení dopravy, specifika jednotlivých dopravních oborů a

segmentů, technologické aspekty z pohledu dopravce a přepravce včetně vlivu na ekonomiku.

Požadavky:

Schopnost/snaha myslet v souvislostech.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z dopravy

2. Ekonomický pohled, náklady v dopravě

3. Řízení dopravy

4. Plánování v dopravě

5. Organizace dopravy

6. Železniční doprava

7. Silniční doprava

8. Vodní doprava

9. Letecká doprava

10. Městská hromadná doprava

11. Zpoplatnění infrastruktury

12. Tarify v dopravě

13. Nekonvenční a kombinovaná doprava

Osnova cvičení:

příklady na přednáškách

Cíle studia:

Cíl: Získat přehled o jednotlivých dopravních oborech a segmentech z pohledu technologického, provozního i

legislativního, včetně základních metod propočtů v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy.

Studijní materiály:

budou poskytovány na Moodle kurzu

Poznámka:

Konzultace primárně na FD, po domluvě mailem, hromadné konzultace vítány.

Další informace:
na intranetu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5020706.html