Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-EKON-01 Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Janíčko
Přednášející:
Petr Adámek, Theodor Beran, František Hřebík, Pavel Janíčko, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Cvičící:
Petr Adámek, Theodor Beran, František Hřebík, Pavel Janíčko, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Přednášky se skládají z témat, která jsou diskutována při řešení současných problémů v ekonomice na počátku 21. století.

Tyto problémy souvisejí hlavně s prudkými výkyvy v ekonomickém cyklu, ve vztahu reálné ekonomiky a finančního

sektoru a problémy týkající se udržitelnosti vládního zadlužení (makroekonomie). V oblasti mikroekonomie budou

studenti seznámeni s faktory, které ovlivňují mikroekonomické prostředí každé firmy a domácnosti. Studenti s tímto typem

znalostí se lépe orientují v mikroekonomickém i makroekonomickém okolí firmy. V posledních letech pozorujeme

v tuzemské ekonomice vyšší míru zejména mezinárodní konkurence, což vede k tlaku na každou tuzemskou firmu.

Nicméně faktory makroprostředí také bezprostředně ovlivňují reprezentativní firmu. Jde např. o velmi volatilní měnový

kurz, zvyšující se úrokové míry a všeobecně se zvyšující se nejistota.

Požadavky:

Pro úspěšné složení zkoušky je nejprve potřeba získat zápočet ze cvičení , která jsou povinná. Zápočtovou písemku je potřeba napsat na minimálně 50 % bodů. Samotná zkouška se skládá ze dvou částí (mikro a makro). Z obou částí dohromady je možno získat celkem 100 b, přičemž úspěšný je takový student, který získá 50 % bodů. Zkouška je písemná (případné dozkoušení je ústní).

Osnova přednášek:

Obsah přednášek z mikroekonomie:

1. Teorie optimální volby spotřebitelského koše domácnosti

2. Odvození a analýza individuální a tržní poptávky 3. Teorie firmy, volba technologie v krátkém období

4. Teorie firmy, volba technologie v dlouhém období

5. Teorie firmy, analýza nákladů v krátkém a v dlouhém období

6. Příjmy firmy, analýza zisku firmy, alternativní cíle firmy

7. Teorie konkurenčních firem – (ne)dokonale konkurenční firmy

8. Teorie firem s monopolní silou – oligopol, monopol

9. Analýza trhu vstupů, poptávka firmy po vstupech

10. Nabídka práce domácnosti, nabídka práce firmě

11. Spotřebitel a firma v prostředí rizika a nejistoty

12. Finanční kapitál, tržní a vládní selhání, asymetrické informace

Obsah přednášek z makroekonomie:

1. Makroekonomické veličiny

2. Spotřeba, vládní spotřeba a investice

3. Trh peněz

4. Model důchod – výdaje

5. Model IS-LM, otevřená ekonomika

6. Model IS-LM, uzavřená ekonomika

7. Chování měnového kurzu

8. Nezaměstnanost

9. Rigidity, frikce, efektivnostní mzdy

10. Inflace

11. Phillipsovy křivky

12. Hospodářský cyklus

13. Hospodářský růst

Osnova cvičení:

1. Tržní rovnováha a optimalizace

2. Optimum spotřebitele

3. Odvození a analýza poptávky

4. Teorie firmy v krátkém období,

5. Minimalizace nákladů a maximalizace zisku

6. Tržní struktury

7. Trhy výrobních faktorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

MAKOVSKÝ, P. SIRŮČEK, P. a kol. (2024). Mikroekonomie - Repetitorium. Česká technika, 2024 (v tisku).

SOUKUP, J., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2018.

Soukup, J. Makroekonomie. Praha: Management Press, 2018.

Doporučená literatura:

NICHOLSON, W., SNYDER, C.M. Intermediate microeconomics and its application. Cengage Learning, 2014.

CARLIN, W., SOSKICE, D.W. Macroeconomics: Institutions, instability, and the financial system. Oxford University

Press, USA, 2014.

WAWROSZ, P., HELÍSEK, M. a kol. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. Praha: VŠFS, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:103

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:209

10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209

10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
St
Čt
místnost JP:B-770

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost DEJ:103

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:103

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
103

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7855306.html