Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-INFO-01 Z,ZK 6 0P+4C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-INFO-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C1401
Předmět 32BC-P-INFO-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C1401 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Tomáš Kubálek
Přednášející:
Pavel Andres, Tomáš Kubálek
Cvičící:
Pavel Andres, Tomáš Kubálek
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

V digitalizovaném světě 21. století by mělo být samozřejmostí, že student je schopen vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit informace. Je třeba, aby uměl využívat příležitostí digitálního prostředí, které je v současném prostředí možné zařadit do průřezových odborných kompetencí potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí.

Požadavky:

- účast na cvičeních

- vypracování úkolů z cvičení

- seminární práce a její obhajoba

- dva testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Hlavní témata cvičení:

• Správa a sdílení souborů v rámci cloudového úložiště (MS OneDrive)

• Komunikace prostřednictvím elektronické pošty, vč. správy poštovní schránky, definování pravidel, práce s

kalendářem, správy kontaktů (MS Outlook)

• Komunikace prostřednictvím MS Teams (správa Teamu, kanály, online schůzky, aplikace v MS Teams)

• Definování úkolů, jejich delegování (přiřazení členům týmu), sledování plnění úkolů (MS Planner, To Do)

• Zpracování a úprava textů, vč. práce s bibliografickými citacemi, titulky, rejstříky, seznamy, práce se styly,

šablonami (MS Word, Zotero)

• Manipulace s daty, vč. pokročilé finanční analýzy, tvorby reportů na podporu manažerského rozhodování (MS

Excel)

• Prezentace informací efektivním způsobem, s využitím diagramů, grafů, audio/video sekvencí, animací, přechodů snímků (MS PowerPoint)

• Vedení strukturovaných poznámky (MS OneNote)

• Efektivní komunikace v rámci týmů, vč. sdílení dat, definování skupin a oprávnění v rámci organizace (MS

SharePoint)

• Definování struktury relační databáze, vytvoření jednoduché databáze, řazení a filtrování dat, vytvoření

vstupních/výstupních formulářů, zadávání dotazů (MS Access)

• Vytváření strukturovaného seznamu, vytváření zobrazení, definování oprávnění (MS Lists)

Cíle studia:

Cílem předmětu je vybavit studenty dostatečným souborem přenositelných digitálních kompetencí, s důrazem na hlavní principy fungování digitálních technologií, použití účelných aplikací digitálních technologií k získání relevantních informací potřebných ve všech oblastech přípravy budoucích ekonomů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M., TOPOLOVÁ, I. Manažerská informatika. Efektivní komunikace a prezentace. Praha: Oeconomica, 2017. 272 s. ISBN 978-80-245-2230-2.

KUBÁLEK T., ANDRES, P. Manažerská informatika. Tabulkový program Microsoft Excel. Praha: ČVUT, 2023. 206 s. ISBN 978-80-01-07251-6.

TOPOLOVÁ, I., KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ. M. Manažerská informatika. Textový procesor Microsoft Word. Praha: Oeconomica, 2017. 134 s. ISBN 978-80-245-2198-5.

e-learning v Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://kubalektomas.wixsite.com/muvs-info
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:423

09:00–12:15
(paralelka 103)
Dejvice
PC Lab

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:423

12:30–15:45
(paralelka 103)
Dejvice
PC Lab
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743915705.html