Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Účetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C3301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Theodor Beran
Cvičící:
Theodor Beran
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na metodu, hlavní prky a postupy podvojného účetnictví. Na konci studia budou studenti umět provádět ve zjednodušené podobě záznamy základních hospodářských operací v průběhu účetního období a provést základní úkony v rámci účetní uzávěrky.

Požadavky:

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky

Osnova přednášek:

Účetnictví - význam, předmět, funkce, uživatelé

Rozvaha

Účet - podvojnost a souvztažnost. Změny rozvahových položek

Akruální princip - změny výsledkových položek. Druhové a účelové členění nákladů

Oceňování v účetnictví. Zásada opatrnosti

Peníze a úvěry. Časová hodnota peněz

Dlouhodobá nehmotná a hmotná aktiva

Zásoby

Finanční aktiva

Vlastní kapitál

Zúčtování se zaměstnanci

Účtování o DPH

Osnova cvičení:

Účetnictví - význam, předmět, funkce, uživatelé

Rozvaha

Účet - podvojnost a souvztažnost. Změny rozvahových položek

Akruální princip - změny výsledkových položek. Druhové a účelové členění nákladů

Oceňování v účetnictví. Zásada opatrnosti

Peníze a úvěry. Časová hodnota peněz

Dlouhodobá nehmotná a hmotná aktiva

Zásoby

Cíle studia:

Cílem kursu je seznámit studenty se základními účetními kategoriemi, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech obchodní korporace.

Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni (i) rozlišit základní kategorie účetních výkazů, (ii) posoudit informace, které účetnictví poskytuje, (iii) vysvětlit základní aspekty harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu, (iv) řešit a zaznamenávat hospodářské transakce firmy, a (v) vysvětlit a interpretovat finanční pozici firmy na základě účetních výkazů.

Studijní materiály:

1. Povinná literatura:

BOKŠOVÁ, J. (2017). Účetní výkazy pod lupou I (Základy účetního výkaznictví). Praha: Linde.

STROUHAL, J. (2017). Základy účetnictví - cvičebnice. Praha: MÚVS ČVUT (online).

2. Doporučená literatura:

KOVANICOVÁ, D. (2012). Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA Polygon.

STROUHAL, J. a kol. (2014). Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno: BizBooks.

Kolektiv autorů (2020). MERITUM - Účetnictví podnikatelů 2020. Praha: Wolters Kluwer.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991706.html