Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikační systémy a sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G77C0007 ZK 3 2P+0C
Vztahy:
Předmět G77C0007 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-KSYS-01 (vztah je symetrický)
Předmět G77C0007 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-KSYS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Telekomunikace – co to všechno znamená? Podíváme se do historie i do budoucnosti. Zkusíme to po drátě i bez drátů, a dokonce rychlostí světla (nebo téměř…), na zemi, pod vodou i ve vesmíru. Kupříkladu:

• Jak vzniká elektrický proud? Malíř Morse. Alexander, ring the Bell! Telekomunikace z letadla.

• Znáte nějaký Twisted Pair? Jak funguje pevná linka.

• Jak se z telefonní sítě stává internet….

• Světlo a tma. Přenos informací světlem.

• Proč jsou sítě „mobilní“? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, atd.…čím více G, tím lépe? Jak u nás a jak jinde?

• Satelitní systémy (J. Kepler + A. C. Clarke = E. Musk). Co mají společné Saturn a Země? Ví o mně navigace? Projdeme se po Čakovicích.

• Jak funguje televize (i internetová). Fotbalový zápas, a také drastický souboj Titánů.

• Nejede WiFi? Co teď…

• Proč není internet pro lidi, nýbrž pro věci.

• Největší omyly v dějinách telco-byznysu.

Předmět se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv vzorcům a matematickým vztahům (ne vždy se to však podaří…) – hlavní slovo mají principy a názornost.

Požadavky:

Vstupní požadavky: zájem o telekomunikační technologie.

Požadavky na zkoušku:

Zakončení předmětu G77C0007 (Komunikační systémy a sítě)

Zkouška probíhá formou In-person.

Bez možnosti osobní přítomnosti studentů u zkoušek při studiu na MÚVS bude zkouška probíhat následovně:

Student absolvuje test obsahující celkem 25 otázek.

Test bude dostupný v systému Moodle ČVUT/MÚVS po přihlášení.

Za každou správnou odpověď student získává 4 body. Otázky typu „multiple-choice“ mají rovnoměrně rozloženou váhu správných a nesprávných odpovědí. Při zvolení nesprávné odpovědi systém body odčítá, přičemž není možné mít méně než 0 bodů za odpověď.

Test bude studentům zpřístupněn pouze po dobu konání zkoušky. Termíny zkoušek budou vypisovány běžným způsobem v systému KOS. Test je možno v konkrétním termínu zkoušky absolvovat pouze jednou. Test je nutno dokončit a odeslat standardním způsobem v systému Moodle. Nedokončené a/nebo neodeslané testy budou klasifikovány stupněm „F“. Základní časový limit pro absolvování testu je 19 minut a 59 sekund. Po uplynutí 20 minut je možno v testu pokračovat i déle, a to za následujících podmínek:

- čas absolvování od 20 min do 24 minut a 59 sekund: odečte se 10 bodů z hodnocení testu,

- čas absolvování od 25 min do 29 minut a 59 sekund: odečte se 20 bodů z hodnocení testu,

- čas absolvování od 30 min do 34 minut a 59 sekund: odečte se 30 bodů z hodnocení testu,

- čas absolvování od 35 min do 44 minut a 59 sekund: odečte se 40 bodů z hodnocení testu.

- Po 45 minutách test definitivně končí.

Dle výsledného bodového hodnocení je klasifikace studenta následující:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: < 50 bodů

Příklad výsledného hodnocení: Student dosáhl 95 bodů z testu, který absolvoval za 27 minut a 35 sekund. Ve výsledném hodnocení získává 75 bodů (95 za test minus 20 za prodloužený časový limit). Student je hodnocen stupněm „C“.

Student se může jednou za semestr přihlásit k prezentování jedné z témat. Prezentace probíhá zpravidla na začátku vyučovací hodiny. Prezentace je hodnocena v rozsahu 0 – 10 bodů. Tyto bodu se započítávají k bodům získaných z testu.

Osnova přednášek:

1.Základní principy fungování komunikačních sítí, přenos hlasu a dat

2.Historický vývoj telekomunikačních sítí

3.Pevné sítě: PSTN, různé typy páteřních a přístupových sítí

4.xDSL: topologie, současnost a budoucí vývoj

5.Optické sítě: topologie, využití

6.Celulární mobilní sítě: hlavní využívané technologie, principy a jejich parametry….

7.(GSM a) CDMA

8.Satelitní komunikace

9.Technologická platforma IPTV

10.WiFi sítě a jejich využití

11.Next Generation Network - NGN

12.Technologie pro IoT: zigbee, sigfox a další

13.Kapacitní a výkonnostní plánování.

14.Výstavba sítě

Osnova cvičení:

Nerelevantní. Cvičení z předmětu nejsou plánovány.

Cíle studia:

Seznámení se se základními principy komunikačních systémů a sítí pro „netechnicky“ vzdělané posluchače. Osvojení si základních pojmů a terminologie z oblasti telekomunikačních technologií, získání přehledu o historii, současnosti a možné budoucnosti komunikačních technologií.

Studijní materiály:

SVOBODA, J. a kol. Telekomunikační technika (I., II, III díl). Praha: Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš (povinná)

MAGA, D. Komunikační systémy a sítě. Praha: ČVUT, 2018. [online]. [cit. 2018-06-29]. Dostupné z: https://moodle-ostatni.cvut.cz

Internetové zdroje (doporučená)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/mod/book/view.php?id=69530 (dostupné po přihlášení)
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5668006.html