Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerská informatika – databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C5404 ZK 6 0P+4C česky
Vztahy:
Předmět U63C5404 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MIN2-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C5404 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MIN2-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Studenti se seznámí s možnostmi databázových systémů zařazovaných do kancelářských balíků. Naučí se pracovat s konkrétním databázovým systémem Microsoft Access s cílem vytvořit předpoklady pro využití v bakalářské či diplomové práci a v budoucím zaměstnání.

Požadavky:

- účast na cvičeních

- vypracování úkolů z cvičení

- seminární práce a její obhajoba

- dva testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden: Úvod. Databáze (kap. 1)

2. týden: Relace (kap. 2)

3. týden: Tabulky (kap. 3)

4. týden: Dotazy I (kap. 4.1 - 4.3). Malé obhajoby (5 studentů)

5. týden: Dotazy II (kap. 4.4 - 4.9). Malé obhajoby (5 studentů)

6. týden: Dotazy III (databáze Banka). Malé obhajoby (5 studentů)

7. týden: Test I (kap. 1 - 4). Formuláře (kap. 5.1 - 5.2). Malé obhajoby (5 studentů)

8. týden: Formuláře II (kap. 5.3 - 5.8)

9. týden: Sestavy I (kap. 6.1 - 6.7)

10. týden: Sestavy II (kap. 6.8 - 6.9). Makra (kap. 7)

11. týden: Moduly (kap. 8)

12. týden: Externí data (kap. 9.1 - 9.9).

13. týden: Test II (kap. 5 - 9). Databázové nástroje (kap. 10)

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pracovat s konkrétním databázovým systémem Microsoft Access a to:

- definovat databázi a relace mezi databázovými tabulkami,

- navrhovat dotazy,

- připravit formuláře a sestavy,

- využívat Visual Basic k přizpůsobení funkcí,

- navrhnout samostatné řešení vlastní databáze v rámci seminární práce,

- obhájit svůj projekt (v rámci malé a velké obhajoby).

Studijní materiály:

Kubálek, T. - Kubálková, M.: Databázový systém Microsoft Access 2016. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2016. ISBN 978-80-245-2165-7.

Poznámka:

Probíhá na počítačové učebně, popř. online formou.

Další informace:
https://min.vse.cz/access/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6899906.html