Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-DOPT-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-DOPT-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U77C0002 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-DOPT-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U77C0002
Předmět 32BC-P-DOPT-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-TRST-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-DOPT-01 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-TRST-01 ve stejném semestru.
Předmět 32BC-P-DOPT-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-TRST-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Michal Mervart
Přednášející:
Michal Mervart
Cvičící:
Michal Mervart
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Vymezení základních pojmů technologie dopravy, procesy řízení dopravy, specifika jednotlivých dopravních oborů a segmentů, technologické aspekty z pohledu dopravce a přepravce včetně vlivu na ekonomiku.

Požadavky:

Schopnost/snaha myslet v souvislostech.

Osnova přednášek:

viz obsah předmětu

Osnova cvičení:

příklady na přednáškách

Cíle studia:

Získat přehled o jednotlivých dopravních oborech a segmentech z pohledu technologického, provozního i legislativního, včetně základních metod propočtů v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy.

Studijní materiály:

budou průběžně vkládány do Moodle

Poznámka:
Další informace:
na intranetu
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743916205.html