Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-EKON-01 Z,ZK 6 24B česky
Garant předmětu:
Petr Makovský
Přednášející:
Petr Adámek, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Cvičící:
Petr Adámek, Jaroslav Krameš, Petr Makovský
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:
Požadavky:

Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba úspěšně složit zkouška. Zkouška se skládá ze dvou částí (mikro a makro). Z obou částí dohromady je možno získat celkem 100 b, přičemž úspěšný je takový student, který získá 50 % bodů. Zkouška je písemná (případné dozkoušení je ústní).

Osnova přednášek:

Obsah přednášek z mikroekonomie:

1. Teorie optimální volby spotřebitelského koše domácnosti (1.blok výuky)

2. Odvození a analýza individuální a tržní poptávky (2.blok výuky)

3. Teorie firmy, volba technologie v krátkém období (samostudium)

4. Teorie firmy, volba technologie v dlouhém období (samostudium)

5. Teorie firmy, analýza nákladů v krátkém a v dlouhém období (3.blok výuky)

6. Příjmy firmy, analýza zisku firmy, alternativní cíle firmy (samostudium)

7. Teorie konkurenčních firem – (ne)dokonale konkurenční firmy (4. blok výuky)

8. Teorie firem s monopolní silou – oligopol, monopol (5-6.blok výuky)

9. Analýza trhu vstupů, poptávka firmy po vstupech (samostudium)

10. Nabídka práce domácnosti, nabídka práce firmě (samostudium)

11. Spotřebitel a firma v prostředí rizika a nejistoty (samostudium)

12. Finanční kapitál, tržní a vládní selhání, asymetrické informace (samostudium)

** samostudium podle opor pro kombinované studium v LMS Moodle, dále podle skript a učebnice

Obsah přednášek z makroekonomie:

1. Makroekonomické veličiny (1. blok výuky)

2. Spotřeba, vládní spotřeba a investice (2.blok výuky)

3. Trh peněz (samostudium)

4. Model důchod – výdaje (3. -4. blok výuky)

5. Model IS-LM, otevřená ekonomika (samoostudium)

6. Model IS-LM, uzavřená ekonomika (samostudium)

7. Chování měnového kurzu (samostudium)

8. Nezaměstnanost (5. blok výuky)

9. Rigidity, frikce, efektivnostní mzdy (5. blok výuky)

10. Inflace (6. blok výuky)

11. Phillipsovy křivky (samostudium)

12. Hospodářský cyklus (samostudium)

13. Hospodářský růst (samostudium)

** samostudium podle opor pro kombinované studium v LMS Moodle, dále podle skript a učebnice

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

MAKOVSKÝ, P. SIRŮČEK, P. a kol. (2024). Mikroekonomie - Repetitorium. Česká technika, 2024 (v tisku).

SOUKUP, J., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2018.

Soukup, J. Makroekonomie. Praha: Management Press, 2018.

Doporučená literatura:

NICHOLSON, W., SNYDER, C.M. Intermediate microeconomics and its application. Cengage Learning, 2014.

CARLIN, W., SOSKICE, D.W. Macroeconomics: Institutions, instability, and the financial system. Oxford University

Press, USA, 2014.

WAWROSZ, P., HELÍSEK, M. a kol. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. Praha: VŠFS, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7856206.html