Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-MIKR-02 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-MIKR-02 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C3201 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MIKR-02 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C3201
Předmět 32BC-P-MIKR-02 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MICR-02 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-MIKR-02 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-MICR-02 ve stejném semestru.
Předmět 32BC-P-MIKR-02 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-MICR-02 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
František Hřebík
Přednášející:
František Hřebík
Cvičící:
František Hřebík
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s fungováním tržního mechanismu a s chováním dílčích ekonomických subjektů. Tržní rovnováha je vysvětlena s ohledem na chování spotřebitele z pohledu teorie užitku a chování výrobce. Na příkladu nákladových funkcí je vysvětlena rovnováha podniku s dopadem na trh výrobních faktorů.

Požadavky:

Zkouška se skládá z písemné části a z části ústní. Podmínkou připuštění k ústní části zkoušky je napsání zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Ekonomie jako společenská věda

Výrobní faktory

Hranice produkčních možností

Trh a prvky tržního mechanismu

Elasticita poptávky a nabídky

Tržní rovnováha a rovnovážná cena

Celková a mezní užitečnost ekonomických statků

Rovnováha spotřebitele

Konkurence

Mikroekonomická analýza produkce firem

Náklady, příjmy a zisk podniku

Rovnováha výrobce

Utváření cen výrobních faktorů

Opakování

Osnova cvičení:

Předmět nemá stanoven rozsah cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním tržního mechanismu a s chováním spotřebitele a výrobce z pohledu kategorií nákladů, příjmů a zisku v jednotlivých typech tržní konkurence.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Hřebík, F. Obecná ekonomie. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-467-1

Brčák, J., Sekerka, B. Mikroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o. 2010. ISBN: 978-80-7380-245-5.

Doporučená literatura:

Mankiw, G. Zásady ekonomie. Praha: Grada 2009 ISBN: 80-7169-891-1.

Holman, R. Ekonomie 6. vydání. Praha: C. H. Beck 2016 ISBN 978-80-7400-278-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
Čt
místnost JP:B-771

12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Jugoslávských partyzánů 3

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743917605.html