Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Competitive Intelligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63C0401 ZK 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Competitive (Technical) Intelligence lze charakterizovat jako proces sběru, analýzy a distribuce dat, informací a znalostí z externího prostředí firmy pro účely získání přehledu o stavu inovací, technologických trendů a možného technologického vývoje s cílem získat lepší výchozí pozici pro strategické plánování a rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do competitive intelligence

Implementace CI do firmy

Informační pilíře v oblasti CI

Strategie firem v oblasti sociálních médií

Vědecké rešerše

Patentové rešerše

Competitive Technical Intelligence

Inovační modely a zdroje

CI praxe ve světě

Osnova cvičení:

Povrchový web

Deep web

Statistické databáze

Databáze patentových informací

Monitorovací nástroje a alertní služby

Databázové systémy pro vědecké informace

Cíle studia:

Studenti budou schopni využít praktické dovednosti v oblasti CI a řešit tak pokročilé informační potřeby firmy v rámci vědy, výzkumu a technologií.

Studijní materiály:

Molnár, Zdeněk. Competitive intelligence, aneb, Jak získat konkurenční výhodu. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2012. 254 s. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1908-1.

Rodenberg, Josèph H. A. M. Competitive intelligence and senior management: „the best solution to where to place the office of competitive intelligence is on a par with functions that report directly to the Board“. Delft: Eburon, 2007. 283 s. ISBN 978-90-5972-192-0.

Gilad, Benjamin. Early warning: using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risk, and create powerful strategies [online]. New York: AMACOM, ©2004 [cit. 2014-09-25]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10075610.

Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

Vymětal, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 433 s. ISBN 978-80-7357-520-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5148506.html