Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování podnikových dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-ZPDT-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-ZPDT-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C5402 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-ZPDT-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C5402
Garant předmětu:
Ivana Topolová
Přednášející:
Ivana Topolová
Cvičící:
Ivana Topolová
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementace relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Požadavky:

zpracování seminárních prací

písemná zkouška

Osnova přednášek:

1. Základy projektování informačních systémů

2. Hierarchická architektura informačního systému, Manažerské informační systémy - základní pojmy

3. Manažeské informační systémy - principy OLAP, ETL proces, datové sklady, datová tržiště

4. Modelování relačních databází pomocí E-R diagramu

5. Normalizace datového modelu

6. Platform specific data model

7. SQL - data definition language a data manipulation language

8. SQL - základy získávání dat z databáze

9. SQL - pokročilejší dotazy do databáze

10. pokročilé zpracování dat

11. základy informační bezpečnosti

Osnova cvičení:

1 - 3 Práce v Excelu, Kontingenční tabulky a grafy

4 - 9 Návrh a implementace databáze

10 - 14 Získávání dat z databáze

Cíle studia:

Cíle předmětu je pochopení a osvojení si principů návrhu a implementace relačních databází a získání schopnosti získávání dat z databází a schopnost tvorby reportů pro manažerské informační systémy.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Kubálek, T. – Kubálková, M.: Manažerská informatika. Databázový systém Microsoft Access. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2016. 252 s. ISBN 978-80-245-2165-7.

Helena Palovská: Krokodýlovy databáze: https://krokodata.vse.cz/

David Čápka. ITnetwork: MySQL/MariaDB databáze krok za krokem - Online kurz, https://www.itnetwork.cz/mysql

POUR, Jan, Miloš MARYŠKA, Iva STANOVSKÁ a Zuzana ŠEDIVÁ. Self service business intelligence: jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace. Praha: Grada Publishing, 2018. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-271-0616-5.

Dokumentace k databázovému serveru MySQL - MySQL reference manual - http://dev.mysql.com

Doporučené pomůcky:

Software MySQL Front (freeware - volně ke stažení pro kohokoliv)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:424

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
PC Lab
místnost DEJ:424

17:45–19:15
(paralelka 101)
Dejvice
PC Lab

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743919405.html