Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AUX Administrace systému UNIX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01ALGE Algebra
 
Předmět není vypsán
11ANEL Analogová elektronika
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
04ABZK Angličtina - státní zkouška
 
česky ZK 5 2 Předmět není vypsán
04AM1 Angličtina M1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04AM2 Angličtina M2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04AM3 Angličtina M3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04AP1 Angličtina P1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04AP2 Angličtina P2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04AP3 Angličtina P3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
16APLB Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
12APL Aplikace laserů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
01DIM1 Diskretní matematika 1
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM3 Diskrétní matematika 3
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
15DALCH Dějiny alchymie a chemie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02DEF1 Dějiny fyziky 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01DEM Dějiny matematiky
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
00EKOT Ekonomie pro techniky
 
Předmět není vypsán
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
14ELMI Elektronová mikroskopie
 
Předmět není vypsán
18ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18ESPG2 Evropský standard počítačové gramotnosti 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
16EPAM Exaktní metody při studiu památek
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF1 Experimentální fyzika 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF2 Experimentální fyzika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17ENF Experimentální neutronová fyzik
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
04FM1 Francouzština M1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FM2 Francouzština M2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FM3 Francouzština M3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FP1 Francouzština P1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FP2 Francouzština P2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FP3 Francouzština P3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04FZ1 Francouzština Z1
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04FZ2 Francouzština Z2
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04FZ3 Francouzština Z3
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04FZ4 Francouzština Z4
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04FZ5 Francouzština Z5
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
01FKP Funkce komplexní proměnné
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01FKPB Funkce komplexní proměnné B
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01FAN1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01FA2 Funkcionální analýza 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02PRA1 Fyzikální praktikum 1
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
02PRA2 Fyzikální praktikum 2
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02FYS2 Fyzikální seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12INS1 Informační systémy 1
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INS2 Informační systémy 2
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
17JARE Jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01JEPR Jednoduché překladače
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
16KPR Klinická propedeutika
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
02KF Kvantová fyzika
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12LT1 Laserová technika 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12LT2 Laserová technika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LAS Laserové systémy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01LIP Lineární programování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18MAK1 Makroekonomie 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18MAK2 Makroekonomie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy
 
česky Předmět není vypsán
18EKO1 Matematická ekonomie 1
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18EKO2 Matematická ekonomie 2
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
01MASC Matematická statistika - cvičení
 
česky Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01MMF Metody matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
18MIK1 Mikroekonomie 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18MIK2 Mikroekonomie 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
11MIK Mikroprocesorová technika
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12MOF Molekulová fyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NT Nanotechnologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
02NSAD Nástroje pro simulace a analýzu dat
 
Předmět není vypsán
04NM1 Němčina M1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04NM2 Němčina M2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04NM3 Němčina M3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04NP1 Němčina P1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04NP2 Němčina P2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04NP3 Němčina P3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02OR Obecná teorie relativity
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01POPR Pokročilá pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
01POPJ1 Počítače a přirozený jazyk 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01POPJ2 Počítače a přirozený jazyk 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12POAL Počítačová algebra
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
01POGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01POGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01SITE1 Počítačové sítě 1
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
01SITE2 Počítačové sítě 2
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
15INPR Praktikum z instrumentálních metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B
 
česky KZ 4 3+1 Předmět není vypsán
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16FNZB Problematika neionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PSEM Problémový seminář
 
česky Z 2 0+4 Předmět není vypsán
01PERI Programování periferií
 
Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01PW Programování pro Windows
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
18PJ Programování v JAVĚ
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18MTL Programování v MATLABu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MPT Programování v MATLABu
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
18PAS Programování v Pascalu
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
02RQGP1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
 
Předmět není vypsán
02RQGP2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
 
Předmět není vypsán
04RM1 Ruština M1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RM2 Ruština M2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RM3 Ruština M3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RP1 Ruština P1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RP2 Ruština P2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RP3 Ruština P3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04RZ1 Ruština Z1
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04RZ2 Ruština Z2
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04RZ3 Ruština Z3
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04RZ4 Ruština Z4
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04RZ5 Ruština Z5
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
00RET Rétorika
 
Předmět není vypsán
02SMF Seminář matematické fyziky
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SSM2 Seminář současné matematiky 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
16SED1 Seminář z dozimetrie 1
 
česky Předmět není vypsán
16SED2 Seminář z dozimetrie 2
 
česky Předmět není vypsán
01SMB1 Seminář z matematické analýzy B1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SMB2 Seminář z matematické analýzy B2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02SPRA1 Specializované praktikum 1
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
02SPRA2 Specializované praktikum 2
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
01STR Statistická teorie rozhodování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14TM Technická mechanika
 
česky Předmět není vypsán
14TEM Technická mechanika
 
Předmět není vypsán
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02TEF2 Teoretická fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01DYSY Teorie dynamických systémů
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01TKO Teorie kódování
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
02TER Termika a molekulová fyzika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01TOP Topologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16MCRB Transport ionizujícího záření a metoda Monte Carlo
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18INTA Tvorba internetových aplikací
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12VAK Vakuová fyzika a technika
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17VYR Výzkumné reaktory
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
Předmět není vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
18ZALG Základy algoritmizace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16AMMB Základy analytických měřicích metod
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16ZDOZ2 Základy dozimetrie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
Předmět není vypsán
17ZEH Základy ekonomického hodnocení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17ZEL Základy elektroniky
 
KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 26P+0C Předmět není vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02ZFM2 Základy fyzikálních měření 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02ZJF Základy jaderné fyziky
 
česky Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
02ZJFB Základy jaderné fyziky B
 
česky KZ 3 3+0 Předmět není vypsán
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
16MEZB Základy metrologie ionizujícího záření
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
01ZOS Základy operačních systémů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1
 
česky Předmět není vypsán
18ZPRO Základy programování
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
16ZPSP Základy práce s počítačem
 
Předmět není vypsán
16ZRAO Základy radiační ochrany
 
česky Předmět není vypsán
02ZSM Základy standardního modelu mikrosvěta
 
Předmět není vypsán
16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01DYK Úvod do dynamiky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02UKP Úvod do křivek a ploch
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12ULT Úvod do laserové techniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
18UOA Úvod do objektové architektury
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
00UPRA Úvod do práva
 
Předmět není vypsán
00UPSY Úvod do psychologie
 
Předmět není vypsán
01UTIZ Úvod do teoretické informatiky
 
česky Předmět není vypsán
11UVOD Úvod do zaměření
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04CESM1 Čeština pro cizince mírně pokročilí 1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04CESM2 Čeština pro cizince mírně pokročilí 2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04CESM3 Čeština pro cizince mírně pokročilí 3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04CESP1 Čeština pro cizince pokročilí 1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04CESP2 Čeština pro cizince pokročilí 2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04CESP3 Čeština pro cizince pokročilí 3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
01RSWP Řízení softwarových projektů
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
04SM1 Španělština M1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SM2 Španělština M2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SM3 Španělština M3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SP1 Španělština P1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SP2 Španělština P2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SP3 Španělština P3
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
04SZ1 Španělština Z1
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04SZ2 Španělština Z2
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04SZ3 Španělština Z3
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04SZ4 Španělština Z4
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
04SZ5 Španělština Z5
 
česky Z 1 0+4 Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015446-BSVOLPREDM.html