Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Topologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TOP ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem přednášky je systematizovat a prohloubit základní pojmy obecné topologie.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LAP, 01LAA2).

Osnova přednášek:

1. Struktura na množině.

2. Reálná čísla a rovina.

3. Soubory, součiny a sumy.

4. Grafy.

5. Matematické struktury.

6. Abstraktní prostory.

7. Struktura topologických prostorů.

8. Oddělování.

9. Hausdorffovy prostory.

10. Normální prostory.

11. Kompaktní prostory.

12. Topologie metriky.

13. Metrické prostory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Matematický základ obecné topologie.

Schopnosti:

Umět myslet v rámci schématu, definice, věta a důkaz a tento používat v obecné topologii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Adámek, Koubek, Reiterman: Základy obecné topologie, SNTL Praha, 1977.

Doporučená literatura:

[2] D. Krupka, O. Krupková: Topologie a geometrie, Obecná topologie, SPN Praha, 1989.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11354405.html