Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zpracování dat pro publikování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZDP Z 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základní principy typografie, specifika počítačové typografie, kódování textu, OCR (optické snímání a rozpoznávání textu), DTP (Desk Top Publishing) programy, základy programovacích jazyků (TeX, LaTeX, HTML, XML,...), specifika publikování v prostředí WWW, nové možnosti MS Office System, cloud computing ,přehled grafických formátů, formátování výstupních souborů (PDF, PS, DOC, DOCX, PPS,PPSX, RFT,XLS, XLSX), multimediální prezentace, multimediální formáty. Zákon o právu autorském. Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Požadavky:

Základy počítačové gramotnosti.

Osnova přednášek:

1. Základy počítačové typografie

2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.

3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.

4. PostScript (PS)

5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele

6. TeX, LaTeX, - základy

7. „Cloud Computing“ - alikace a omezení

8. Autorský zákon - uživatelský pohled

9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,

10. Multimediální dokumenty.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Osnova cvičení:

1. Základy počítačové typografie

2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.

3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.

4. PostScript (PS)

5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele

6. TeX, LaTeX, - základy

7. „Cloud Computing“ - alikace a omezení

8. Autorský zákon - uživatelský pohled

9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,

10. Multimediální dokumenty.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit studenty s problematikou publikování pomocí výpočetní techniky, jeho možnostmi a omezeními.

Schopnosti:

Tvorba dokumentů a prezentací v různých formátech. Konverze dokumentů. Používat technologii „cloud Computing“

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Typografie - externí odkazy na zdroje v češtině.

[2] http://office.microsoft.com/cs-cz/training/ on-line kurzy

[3] http://acrobatusers.com/learning_center/tutorials

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/TeX - externí odkazy na zdroje v češtině.

Doporučená literatura:

[1] http://ocw.mit.edu/courses/writing-and-humanistic-studies/21w-732-5-introduction-to-technical-communication-explorations-in-scientific-and-technical-writing-fall-2006/index.htm

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna PClab a Unix na kfe Trojanova 13.

Aktuální odkazy a další informace - během výuky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23094205.html