Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačová algebra

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12POAL KZ 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Lisp, reprezentace základních objektů (celá, racionální a algebraická čísla, polynomy, racionální lomené funkce, odmocniny, algebraické funkce), aritmetika, zjednodušování, největší společný dělitel, resultant, derivování, sčítání řad, integrování, obyčejné

diferenciální rovnice, faktorizace, řešení rovnic, eliminace kvantifikátorů, substituce a vyhledávání vzorů, algebraické programování, grafika, Maple - podrobnější seznámení a řešení praktických úloh, aplikace, přehled dalších systémů (Axiom, Macsyma, Mathematica), miniprojekt.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní charakteristika počítačové algebry.

2. Algebraické struktury a jejich reprezentace.

3. Aritmetika a zjednodušování.

4. Největší společný dělitel, resultant.

5. Sčítání řad, integrace.

6. Faktorizace, eliminace kvantifikátorů.

7. Integrované výpočetní systémy.

Osnova cvičení:

1. Maple, základy.

2. Maple, datové struktury a zjednodušování.

3. Maple, kalkulus a substituce.

4. Maple, programování.

5. Maple, jednoduché úlohy.

6. Maple, složitější úlohy.

7. Miniprojekt.

Cíle studia:

Znalosti:

Algoritmy počítačové algebry.

Schopnosti:

Používat integrovaný matematický systém Maple k symbolickým výpočtům.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. Liska etal. Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy a Aplikace.

http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/poalg

Doporučená literatura:

[2] K.O. Geddes, S.R. Czapor and G. Labahn: Algorithms For Computer Algebra. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1992.

[3] F. Wright: Computing with Maple, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2002.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Unix s integrovaným matematickým systéme Maple.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11281805.html